Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kerk en Landbouw: boer en klimaatactivist bidden zij aan zij

Kerk en Landbouw Fryslân pagina 6 en 7 Nederlands Dagbla d

De werkgroep Kerk en Landbouw ontwikkelde een handreiking voor de dankdag van medio november. Het Nederlands Dagblad publiceerde een mooi interview met een van de leden, Pieter Knijff. Op de website is ook een stappenplan voor kerken te vinden, voor gesprekken over landbouw binnen uw parochie of gemeente. Daarbij is het vooral van belang om in gesprek te gaan met de boeren zelf. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Zie https://kerkenenlandbouw.nl/

> Download hier het artikel (pdf)