Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kinderen en Armoede

Arm en Rijk kinderspel

Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wat doet dat met hen? En hoe zit het met kinderen die niet in armoede opgroeien? Zijn zij zich bewust van de verschillen? Hoe gaan zij daarmee om? Welke oplossingen hebben zij om ieder kind mee te laten doen?

WAT DOEN WE?

Om armoede bespreekbaar te maken heeft Solidair Friesland het Arm&Rijkspel ontwikkeld. Dit spel voor de bovenbouw van het basisonderwijs en eventueel de onderbouw van het voortgezet onderwijs laat kinderen ervaren wat het betekent om weinig of juist veel (zak)geld te hebben. Ze denken na over wat arm zijn is en hoe dat voelt. Het spel doet een beroep op solidariteit en creativiteit om iets leuks te bedenken dat geen geld kost en waaraan ieder kind mee kan doen.

Het project ‘Kinderen en armoede’ is officieel afgerond, maar het Arm&Rijkspel is via Solidair Friesland nog steeds verkrijgbaar. Ook kunnen onze stagiaires een gastles verzorgen. We werken aan een doorstart van het project, omdat het bespreekbaar maken van het thema armoede op (basis)scholen onder kinderen en hun families nog hard nodig is.

Ook voor leerkrachten is dit van belang. Zijn zij zich bewust van de armoede bij kinderen thuis? Vangen zij de signalen voldoende op? Op welke manier kunnen zij ook deze kinderen mee laten doen?

WAAROM?

Uit onderzoek van de Kinderombudsman en het Jeugdeducatiefonds blijkt dat scholen een belangrijke rol kunnen spelen in het signaleren van armoede, maar dat de kennis vaak ontbreekt. Voor de bestrijding van armoede wordt een geïntegreerde aanpak van onder andere scholen, gemeenten, sociale wijkteams en kerken geadviseerd.

Solidair Friesland wil met het project ‘Kinderen en armoede’ een verbindende rol spelen om een geïntegreerde aanpak van armoede mogelijk te maken. Door bewustwording en het (beter) leren herkennen van signalen kan gericht worden ingezet op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in armoede.

In Leeuwarden wordt samengewerkt met de werkgroep financiële educatie (een aantal organisaties die op scholen gastlessen verzorgen), waarbij Solidair Friesland de begeleiding van het Arm&Rijkspel voor haar rekening neemt. Er zijn nauwe contacten met Solidair Groningen & Drenthe, die het Arm&Rijkspel inzet bij gastlessen voor het project ‘Ieder kind telt mee’.

HOE KAN IK MEEDOEN?

Maak kennis met het Arm&Rijkspel en ontdek de mogelijkheden! Niet alleen kinderen kunnen dit spel spelen, maar ook volwassenen. Of kinderen en volwassenen samen. Het is wel aan te raden om het spel te spelen met een spelbegeleider.

Het Arm&Rijkspel is verkrijgbaar bij Solidair Friesland voor € 50 plus verzendkosten. Bij afname van twee of meer spellen gelden de volgende prijzen (exclusief verzendkosten):

  • 2 spellen € 45 per stuk
  • 3 spellen € 40 per stuk
  • 4 spellen € 35 per stuk
  • 5 spellen € 30 per stuk
  • 6 spellen of meer € 25 per stuk

Het spel is ook te leen voor € 10 per stuk (exclusief verzendkosten).

Neem voor meer informatie of een bestelling contact op met Solidair Friesland via info@solidairfriesland.nl of tel: 058 2130046.

Wilt u betrokken zijn bij de doorstart van het project ‘Kinderen en armoede’, neem dan contact op met Caroline Doelman via cdoelman@solidairfriesland.nl. We denken onder andere aan de ontwikkeling van een spel voor middelbare scholieren, studenten, diaconieën en maatschappelijke organisaties.