Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KAR – Kinderen en Armoede

Arm en Rijk kinderspel

WAT IS HET PROJECT KINDEREN EN ARMOEDE?

Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wat doet dat met hen? En hoe is het met kinderen die niet in armoede opgroeien? Zijn zij zich bewust van de verschillen? Hoe gaan zij daarmee om? Welke oplossingen hebben kinderen om ieder kind toch mee laten doen?

Het project Kinderen en Armoede heeft als doel het thema armoede op met name (basis)scholen bespreekbaar te maken onder kinderen en daarmee ook hun ouders en omgeving. Daar horen ook hun leerkrachten bij. Zijn zij zich bewust van de armoede bij kinderen thuis? Vangen zij de signalen voldoende op? Op welke manier kunnen zij ook deze kinderen mee laten doen? Solidair Friesland zet voor deze bewustwording het Arm en Rijkspel in en helpt scholen, kerken, wijkcentra en gemeenten om gezamenlijk armoede onder kinderen te signaleren en te bestrijden zodat ieder kind kan meedoen. Het Arm en Rijkspel laat ervaren wat het betekent om weinig of juist veel (zak)geld te hebben. Het laat nadenken over wat arm zijn is en hoe dat voelt. Het spel doet een beroep op solidariteit en creativiteit om iets leuks te bedenken dat geen geld kost en waarbij ieder kind mee kan doen.

WAT GEBEURT ER?

Uit recente onderzoeken van de Kinderombudsman en het Jeugdeducatiefonds blijkt dat scholen een belangrijke rol kunnen spelen in het signaleren van armoede, maar dat de kennis vaak ontbreekt. Ook wordt aangegeven dat bij de bestrijding van armoede een geïntegreerde aanpak van onder andere scholen, gemeenten, sociale wijkteams en kerken gewenst is.

Solidair Friesland wil met het project Kinderen en Armoede een verbindende rol spelen om een geïntegreerde aanpak van armoede mogelijk te maken. Via aandacht voor armoede in de klas worden ook schooldirecties, leerkrachten en MR-leden getraind in de signalering en betrokken bij de bestrijding van de armoede. Daarnaast wil Solidair Friesland helpen met het leggen van een verbinding met gemeenten, sociale wijkteams en anderen. Door middel van bewustwording en het (beter) herkennen van signalen, kan gericht worden ingezet op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in armoede.

MET WIE EN VOOR WIE

In dit project werkt Solidair Friesland onder andere samen met de Bisschop Möllerstichting en Kindpakket. Ook zijn er nauwe contacten met Solidair Groningen Drenthe en is een aantal studenten pedagogiek van NHL Stenden betrokken bij het verder doordenken en uitvoeren van het programma op scholen en buitenschoolse opvang. Daarnaast zijn/worden contacten gelegd met gemeenten en de scholenkoepels van openbaar en protestantschristelijk onderwijs

HOE KAN IK MEEDOEN?

Maak kennis met het Arm en Rijkspel en ontdek de mogelijkheden daarvan! Niet alleen kinderen kunnen dit spel spelen, maar ook volwassenen. Of kinderen en volwassenen samen. Het is aan te raden om het spel te spelen met een spelbegeleider.

Het Arm en Rijkspel is de vernieuwde oplage van het Kinderen en Armoedespel. Van het Kinderen en Armoedespel voor groep 4-6 zijn nog exemplaren beschikbaar.

Het spel is verkrijgbaar bij Solidair Friesland voor € 50 of te leen voor € 10 per stuk (excl. verzendkosten). Daarnaast biedt Solidair Friesland de mogelijkheid van een training/workshop voor schoolteams, een training op maat voor spelbegeleiders of anderen die met het spel aan de slag willen. De kosten hiervoor worden in overleg vastgesteld. Neem voor het spel en/of de trainingsmogelijkheden contact op met: Caroline Doelman via mail of telefoon: 058-2130046.