Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jubileum 65 jaar Solidair Friesland Diaconie & Parochie

diaconie & parochie

Solidair Friesland bestaat 65 jaar. De abonnees op de papieren Zeven Dagen hebben een gratis exemplaar ontvangen van het landelijke blad “Diaconie & Parochie”. Daarin staan artikelen over de historie en de actuele activiteiten van Solidair Friesland. Het is een mooi overzicht van werken vanuit het katholiek sociale denken, waarin steeds meer samenwerking is gegroeid. Eerst oecumenisch en de laatste decennia ook steeds meer met andere religies en levensbeschouwingen. Die ontwikkeling willen we graag blijven voortzetten. Diaconie & Parochie verschijnt 4 x per jaar en is een aanrader voor iedereen, zeker voor diaconale werkgroepen, PCI’s en kerkbesturen. U kunt zich voor € 30,00 abonneren via administratie@rkdiaconie.nl. Losse nummers kosten € 5,00 . Wanneer u geen abonnee op de papieren Zeven Dagen bent, en het exemplaar met de artikelen over Solidair Friesland wilt ontvangen, kunt u deze bij ons opvragen via info@solidairfriesland.nl. En wat het jubileum betreft: we zien u graag op 16 mei in Sneek. Zie in de agenda.

> Artikel in het blad Diaconie en Parochie