Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

In november weer terug naar het Titus Brandsma Huis

Titus Brandsmahuis - werkzaamheden

Zoals in de vorige Digitale Zeven Dagen is vermeld is Solidair Friesland tijdelijk elders gevestigd. Dit vanwege de verbouwing van het Titus Brandsma Huis. Het pand wordt verbouwd en verduurzaamd. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen en zijn de afspraken met het parochiebestuur van de Vitusparochie gemaakt over de terugkeer in november! Wij zijn blij dat we weer terecht kunnen in onze verduurzaamde werkruimtes op deze prachtige locatie! En wij zullen de parochie graag blijven helpen bij het vormgeven van haar ideeën over de diaconale plannen in het Titus Brandsma Huis en elders in de parochie. Wij houden u van maand tot maand op de hoogte van de ontwikkelingen. In het blad Diaconie & Parochie van 15 maart stond een interview met Jan Hubers, penningmeester van de parochie en coördinator van de verbouwing. Het blad is bij ons in te zien en te bestellen bij: administratie@rkdiaconie.nl