Het Kinderen en Armoedespel

Hoe maak je het thema armoede bespreekbaar onder kinderen en daarmee ook hun ouders en omgeving? En hoe zorg je ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen? Solidair Friesland zet daarvoor het Kinderen en Armoedespel in en helpt scholen, kerken, wijkcentra en gemeenten om gezamenlijk armoede onder kinderen te signaleren en te bestrijden.

Het Kinderen en Armoedespel

Bewustwording & actie
Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wat doet dat met hen? En hoe is het met diegenen die niet in armoede opgroeien. Zijn zij zich bewust van de verschillen?

Het Kinderen en Armoedespel laat je ervaren wat het betekent om weinig of juist veel (zak)geld te hebben. Het laat je nadenken over wat arm zijn is. Hoe dat voelt. Maar ook of jij durft te delen. Het doet een beroep op solidariteit en creativiteit om iets leuks te bedenken dat geen geld kost.

Meer informatie
Maak kennis met het Kinderen en Armoedespel en ontdek de mogelijkheden daarvan! Er zijn twee versies: groep 4-6 en groep 6-8. Niet alleen kinderen kunnen dit spel spelen, maar ook alle volwassenen. Of kinderen en volwassenen samen.

Het spel is te koop via Solidair Friesland. Momenteel is al een tweede druk in voorbereiding!!!

Voor bestellingen en voor een project over kinderen en armoede op uw school kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon: Caroline Doelman
T: 058 2130046
E: cdoelman@solidairfriesland.nl
www.solidairfriesland.nl