Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Het Kinderen en Armoedespel

Het Kinderen en Armoedespel

De eerste oplage van het Kinderen en Armoedespel (groep 6-8) is bijna uitverkocht. De hoogste tijd dus voor een nieuwe oplage. Zeker ook omdat er steeds meer vraag naar is.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een herziening van het spel. Scholen die het spel hebben gebruikt, zijn gevraagd om suggesties. Daarnaast bekijken tweedejaars studenten pedagogiek, die ook een traject rond het spel gaan ontwikkelen, de vragen vanuit pedagogische inzichten. Geen grote veranderingen, want het spel wordt vrijwel overal positief ontvangen. Maar sommige vragen gaan bijvoorbeeld teveel uit van een negatieve stellingname, andere zijn niet actueel meer en er worden vragen toegevoegd die meer ingaan op het taboe of de schaamte rond armoede, de tijd die dingen kosten en schenkt aandacht aan de (financiële) ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor kinderen in armoede. Voor dat laatste wordt ook samengewerkt met Kindpakket.

In Leeuwarden is Solidair Friesland betrokken bij de werkgroep Scholing en Ontwikkeling vanuit het Armoedepact. In dit pact, aangestuurd vanuit de gemeente, is de ambitie uitgesproken dat in 2028 kinderen geen nadelige gevolgen meer ondervinden van armoede. In de werkgroep Scholing en Ontwikkeling is het spel positief ontvangen en zal het onderdeel gaan uitmaken bij de verdere plannen. Solidair Friesland streeft er naar dat het vernieuwde spel op zoveel mogelijk scholen in Leeuwarden, maar ook daar buiten gespeeld gaat worden. Daarvoor zoeken we mensen die als spelbegeleider het spel op scholen introduceren en de kinderen die het spelen begeleiden. Wij bieden vooraf een training aan en diverse mogelijkheden om binnen de scholen bewustwording en het bespreekbaar maken van armoede te begeleiden.

Wanneer u spelbegeleider wilt worden of eerst meer informatie wilt, neem dan contact op met Caroline Doelman (cdoelman@solidairfriesland.nl). De training zal gepland worden wanneer de nieuwe oplage van het spel geleverd is. Vermoedelijk eind november/ begin december.