Het bestuur

De Stichting Solidair Friesland heeft voor de dagelijks leiding een directeur. Die legt verantwoording af aan het bestuur dat toeziet op beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en de koers van de organisatie.

De bestuursleden zijn:

• Anna Teuben-Bokma, voorzitter, Joure
• Annette Geurden, secretaris, Leeuwarden
• Agatha Vreeling, penningmeester, Wons

Als adviseurs zijn betrokken de directeur (Roger Dragstra) en de financieel adviseur (Peter Wezenberg).

De beleidsgroep:
In de beleidsgroep is de achterban van Solidair Friesland vertegenwoordigd. De leden worden afgevaardigd vanuit verschillende werkvelden en platforms voor caritas en diaconie. De beleidsgroep fungeert als participantenraad en komt minimaal twee keer per jaar bijeen om beleidsadviezen voor te bereiden en te evalueren.

De leden van de beleidsgroep zijn:

• Dick de Boer, Drachten, voorzitter
• Susan ten Kate, Joure
• Bert Koning, PCI Petrus en Paulusparochie, Wolvega
• Monique Louwes (jongeren)
• Magda Schilder, Noordoostpolder
• Agatha Vreeling, Wons (bestuur, cie. Diaconie Zuidwest)
• Marijke van der Wal, Woudsend (Platform St.-Nyk, Scheepsmaatjes Zuidwest)
• Peter van der Weide, Sneek (pastores)