Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gezocht maatjes/vrijwilligers voor ondersteuning ex-gedetineerden

Solidair Friesland

Solidair Friesland is een organisatie die zich inzet voor mensen in kwetsbare posities. Zo helpen we ook mensen die in de gevangenis hebben gezeten en hun leven weer moeten opbouwen.

Voor het maatjesproject ex-gedetineerden zijn we op zoek naar vrijwilligers die ex-gedetineerden voor kortere of langere tijd willen bijstaan. Het gaat om mensen die zich gevestigd hebben in de gemeente Leeuwarden. Het belangrijkste doel van het project is het opbouwen van een ondersteunend sociaal netwerk voor ex-gedetineerden. Het blijkt namelijk dat hierdoor de kans op recidive aanzienlijk vermindert. Als vrijwilliger voor het maatjesproject help je iemand weer op een goede manier terug te keren in de samenleving. Dit doe je samen met de deelnemer.

Is dit iets voor mij?

Misschien denk je: kan ik dit wel en hoe ga ik dat doen? Het gaat tenslotte wel om mensen die iets op hun kerfstok hebben. Begrijpelijke gedachten. In de praktijk zien we vaak al na een eerste bezoek twijfels en vooroordelen wegvallen. Het gaat immers om gewone mensen. Mensen die weliswaar verkeerde keuzes hebben gemaakt maar desondanks een nieuwe kans verdienen. En goed om te weten: je staat er nooit alleen voor. Je kan altijd een beroep doen op de projectleider mocht je ergens tegen aanlopen.

Hoe gaan we te werk?

Een succesvolle begeleiding staat en valt met een goede match tussen maatje en deelnemer. Daarom vindt er altijd eerst een gesprek plaats tussen de deelnemer en de projectleider (en eventueel andere betrokkenen). Op basis van de behoeften en wensen van de deelnemer wordt gekeken welke vrijwilliger een goede match zou kunnen zijn. Hierna volgt een gesprek tussen deelnemer, vrijwilliger en projectleider. Als blijkt dat er over en weer een klik is kunnen er afspraken worden gemaakt.

De relatie aangaan

Solidair Friesland werkt vanuit de presentiebenadering. Presentie houdt in dat je aansluiting zoekt bij de ander. Je luistert naar het levensverhaal en stemt je aandacht en zorg af op de gewoonten, verlangens en manier van doen van de betrokkene. Je bent er niet om problemen op te lossen maar je kunt wel helpen om zaken weer op de rit te krijgen. Vrijwilligers zeggen dat ze er zelf veel voor terug krijgen. Het geeft hen een goed gevoel om op deze wijze van betekenis te kunnen zijn.

Wat verwachten we van je?
  • Je kunt per week 2-3 uur tijd vrijmaken
  • Je hebt een sociaal hart maar laat niet over je heen lopen
  • Je kan goed luisteren, bent sociaal vaardig en je kunt je in de ander verplaatsen
Wat bieden we jou?
  • Een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten
  • Ondersteuning door een professionele beroepskracht
  • Deskundigheidsbevordering (presentie)
Interesse?

Opgeven als vrijwilliger of wil je eerst nog meer informatie? Neem dan contact op met Feike Kooistra, projectleider van het maatjesproject. Mobiel: 06-15088583 Email: fkooistra@solidairfriesland.nl