Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Geloven in samenleven

Geloven in samenleven

Geloven in Samenleven – lokale samenwerking tussen religies

‘Geloven in Samenleven’ is een interreligieuze projectgroep die bestaat uit maatschappelijke activeringswerkers van de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms- katholieke Kerk en het Islamitisch Activeringswerk.

Mission Statement

Wij geloven in een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een appel op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Als gelovigen willen wij vanuit onze eigen verschillende culturele en religieuze identiteiten samenwerken met het oog op een rechtvaardige en vreedzame samenleving.

>>Naar de website van Geloven in samenleven