Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

Franciscus

WAT is geloof, duurzaamheid en toekomst?

Het project Geloof, duurzaamheid en toekomst gaat over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde en alles wat daarbij hoort. Het gaat om ecologie; om mensen, dieren en planten in hun natuurlijke omgeving. In dit project ondersteunt Solidair Friesland initiatieven op het gebied van duurzaamheid en rechtvaardigheid. De aanleiding hiervoor is de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’. Daarin beschrijft hij de ecologische bekering die nodig is om recht te doen aan de door God geschapen wereld. De encycliek benadrukt het verband tussen het (westerse) consumentisme en de nood elders in de wereld.

Wat gebeurt er?

Veel parochies en kerken willen wat doen rond duurzaamheid, maar weten niet precies hoe. Het project probeert door middel van ondersteuning en praktische initiatieven en voorbeelden een positieve verandering op gang te brengen. Dit aan de hand van vijf initiatieven en vijf stappen.

  1. Inspiratie opdoen door in gesprek te gaan over Laudato Si’, aandacht in liturgie en vieringen en op werkbezoek te gaan, bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf of een Groene Kerk.
  2. Oog voor energiebeheer waarbij soms een wereld te winnen valt: scan het kerkgebouw, maak een keuze voor innovatie of ecologische bekering en omarm het energiebeleid.
  3. Heilige Grond: maak gebruik van stukjes grond rond de kerk door bijvoorbeeld een moestuin of bloementuin aan te leggen. Maak verbinding met de buurt en denk breed.
  4. Persoonlijke en gemeenschappelijke bewustwording, duurzamere levensstijl en levenshouding kunnen bereikt worden door middel van de ecologische voetafdruk. Ook voor de parochie of kerk kan een voetafdruk worden ingevuld.
  5. Beleidsmatige verankering is belangrijk voor de borging van de initiatieven en constante aandacht voor duurzaamheid en rechtvaardigheid.
met wie en voor wie

In dit project werkt Solidair Friesland samen met drie andere MA-instellingen: het KCWO in Overijssel, De KIM in Flevoland, Utrecht en Gelderland en Solidair Groningen en Drenthe. We trekken gezamenlijk op met als doel de katholieke gemeenschap te ondersteunen in het vormgeven van initiatieven gericht op duurzaamheid en rechtvaardigheid. Daarnaast is er samenwerking met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en diverse parochies en kerken. Ook regionaal vindt samenwerking plaats zoals met Noorden Duurzaam, Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân, Friese Milieu Federatie en Netwerk Duurzame Dorpen.

hoe kan ik meedoen?

Het is van groot belang dat ieder zijn of haar steentje bijdraagt aan een betere en rechtvaardiger wereld. En zoals de bekende uitdrukking aangeeft: begint die betere wereld bij jezelf! Solidair Friesland wil jou of jouw kerkelijke gemeenschap hierbij ondersteunen door het opzetten van en verbinding te leggen met soortgelijke initiatieven.

Wil je meedoen neem dan contact op met Caroline Doelman: cdoelman@solidairfriesland.nl of bel naar 058-2130046.