Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

Ecologische voetafdruk

Eind oktober werd in Sint Nicolaasga de diaconale werkavond Samen voor aarde én medemens gehouden. Tijdens deze bijeenkomst stond Marjolein Tiemens stil bij de ecologische voetafdruk en heeft zij door middel van een pubquiz laten zien waar mogelijkheden liggen om duurzamer te leven. Lucie Gelderblom van het netwerk Duurzame Dorpen liet zien dat er al heel wat initiatieven in de regio plaatsvinden, waarbij ook de parochie zich kan aansluiten.

Het blijkt dat parochies het vaak lastig vinden om naast alle activiteiten die zij al doen ook actie te ondernemen op het omzien naar de aarde. Vragen die vaak opkomen zijn: hoe kan ook de ecologische component meer aan bod komen binnen de parochie en hoe pakken we dat aan? Hoe kan de parochie in contact komen met anderen die met dezelfde thema’s of activiteiten bezig zijn? Hoe kunnen we de dialoog met de agrarische sector vormgeven?

Hoewel het project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst formeel is afgerond, blijft het voor parochies mogelijk om een beroep op Solidair Friesland te doen voor ondersteuning, verbinding met anderen en informatie. Het gaat bijvoorbeeld om thema’s als dialoog tussen boeren en consumenten, een energiescan voor kerkgebouwen, de ecologische voetafdruk, aandacht voor duurzaam gebruik van kerkelijke gronden bijvoorbeeld als moestuin en/of ontmoetingstuin en verankering in het beleid. Solidair Friesland probeert waar mogelijk samen te werken met of door te verwijzen naar anderen zoals de werkgroep Kerken en Landbouw (kerkenenlandbouw.nl), Groene Kerken (groenekerken.nl), Friese Milieu Federatie (fmf.frl) en Duurzame Dorpen (netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan). Neem gerust contact op met Caroline Doelman (cdoelman@solidairfriesland.nl) voor begeleiding, ondersteuning en inspiratie!