Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

Sint Vitus klimaatdag

Sint Vitus klimaatdag

Op zaterdag 15 juni een geslaagde klimaatdag met de Sint Vitusparochie. Fietsers en wandelaars starten dapper in de regen. De vaarploeg begint in de beschutting van Frijlân, waar Irma uitlegt hoe zij volgens de permacultuur leven waarbij de menselijke leefomgeving wordt gebruikt op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Een hele uitdaging. Caroline Doelman van Solidair Friesland legt de link naar de vluchtelingenopvang en de noodzaak van maatjes. Allen verzamelden voor de lunch in brouwerij Tsjerkebier te Oosterwierum. Marjolein Tiemens van Groen Geloven gaat na de lunch door op de klimaatvragen met onder andere een pubquiz. Confronterend. Gelaafd, gevoed en door elkaar geschud door de ernst van de vervuiling gaat iedereen weer door. Wandelend, fietsend en….met de boot, waarop nog een spel rond duurzaamheid wordt gespeeld. Allen op weg naar een duurzamer leefstijl….?! De uitdaging om onze ecologische voetafdruk te verkleinen zal ons blijvend bezighouden. Laten we samen nog meer stappen zetten!