Geld doneren

Solidair Friesland zet zich in voor een sociale en rechtvaardige samenleving in Friesland door het geloof handen en voeten te geven. Met uw steun kunnen we meer mensen helpen en een grotere impact maken in onze gemeenschap. Uw donatie stelt ons in staat om:

 

  • Meer projecten te ondersteunen die kwetsbare groepen helpen
  • Vrijwilligerswerk te stimuleren en te coördineren
  • Onderzoek te doen naar sociale kwesties in Friesland
  • Bewustwordingscampagnes te organiseren
  • Directe hulp te bieden aan mensen in nood

 

Elke bijdrage, hoe klein ook, maakt een verschil. Met een jaarlijkse donatie vanaf €10,- word je ook lid van Solidair Friesland en geef je ons jouw stem om namens jou op te komen voor een rechtvaardiger Friesland.

Vul vandaag nog het donatieformulier in en help ons om meer mensen te bereiken en te ondersteunen. Samen maken we Friesland solidair!

DONEREN

Vul de gegevens in om te doneren. Dan nemen wij contact met je op. Of maak gebruik van het rekeningnummer:
NL44 RABO 0122 6908 77  t.n.v. Solidair Friesland te Leeuwarden  (eventueel met vermelding van een speciaal project)