Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Flechtlingen Wolkom weer actief

Flechtlingen Wolkom

Naar aanleiding van de komst van vluchtelingen naar de Noodopvang in Leeuwarden is het Frysk Platfoarm Flechtlingen Wolkom! Weer actief geworden. Op de jaarvergadering van de Friese Raad van Kerken stond de kerkelijke aandacht voor de vluchtelingen centraal. Onze consulent vluchtelingenprojecten Caroline Doelman verzorgde de inleiding. Het Fries Dagblad heeft er uitgebreid aandacht aan besteed. Zie Herstart Fries Kerkplatform en Vluchtelingen hebben behoefte aan een maatje.

Flechtlingen Wolkom! is in 1999 ontstaan om een antwoord  te geven op de vele vragen die opborrelden naar aanleiding van de komst van AZC’s in Fryslân. Er zijn draaiboeken ontwikkeld voor het vormen van AZC-netwerken. Na een paar jaar liep dat goed en werd Flechtlingen Wolkom! ‘geparkeerd’, maar wel in de actiestand! In de jaren daarna is Flechtlingen Wolkom! meermaals gereactiveerd. De eerste keer in 2003, de tijd van het Genereus Pardon. Daarna in 2015, bij de komst van centra voor Noopdopvang. En eind 2021 jaar opnieuw, als gevolg van (opnieuw) de noodopvang. Deze doorstart loopt nog steeds……Er wordt geregeld een aparte infomail verstuurd naar mensen die actief betrokken zijn (of willen worden). Wilt u deze ook ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via flechtlingenwolkom@solidairfriesland.nl

>> Download hier de flyer van Netwerk Nieuwkomers