Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Exodus Support

Exosud Support

Maatjesproject

Ex-gedetineerden hebben vaak grote problemen om hun weg in de samenleving te vinden. Medewerkers van de afdeling Geestelijk Verzorging van de P.I. de Marwei constateerden dat er voor gedetineerden dikwijls problemen ontstaan op het moment dat zij vrijkomen.

Factoren die de terugkeer naar de samenleving bemoeilijken zijn o.a.:

 • een onverwacht vervroegde invrijheidstelling;
 • verbroken relaties;
 • de terugkeer naar en druk vanuit het oude milieu;
 • geen inkomen;
 • geen werk of vaste bezigheden;
 • geen sociale contacten buiten het oude milieu;
 • geen vaste woon- of verblijfplaats.

Een aantal professionele organisaties ondersteunt de ex-gedetineerden bij de terugkeer naar de maatschappij. Aanvullend daarop kunnen bepaalde nazorgtaken door getrainde vrijwilligers worden uitgevoerd, en wordt het sociale netwerk van ex-gedetineerden vergroot door contacten met vrijwilligers. Er is behoefte aan inzet door vrijwilligers t.b.v. ex-gedetineerden en t.b.v. de partners en gezinnen van (ex-) gedetineerden in Fryslân.

Het project Exodus-Support heeft aangetoond in deze vraag te kunnen voorzien en heeft in samenwerking met de diverse partners de werving, training en begeleiding van de vrijwilligers professioneel ontwikkeld. Het project “Maatjesproject en nazorg ex-gedetineerden” heeft bijgedragen aan de resocialisatie van ex-gedetineerden door inzet van vrijwilligers. Naar aanleiding van de vraag uit het werkveld heeft Solidair Friesland het project ontwikkeld in samenwerking met Exodus Nederland en de stichting ZIENN.

Doelgroep
 • Ex-gedetineerden die gemotiveerd zijn om een nieuwe start te maken en die daarbij een steuntje in de rug nodig hebben.
 • Relaties van gedetineerden die praktische en/of emotionele problemen hebben door de detentie van hun partner.
 • Vrijwilligers.
Doelstelling

In overleg met de drie organisaties zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: Bevorderen van de mogelijkheden voor terugkeer en re-integratie van ex-gedetineerden in de samenleving door middel van inzet van vrijwilligers; Bevorderen van een positief maatschappelijk klimaat t.o.v. ex-gedetineerden.

Operationele doelstelling

Ontwikkelen van maatjescontacten. Dat zijn één-op-één contacten van vrijwilligers met:

 • ex-gedetineerden die gemotiveerd zijn om een nieuwe start te maken en die daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Zij mogen niet verslaafd zijn en in staat om afspraken na te komen;
 • relaties van gedetineerden die praktische en/of emotionele problemen hebben door de detentie van hun partner.
  Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de vrijwilligers alleen hulp verlenen die ‘professionals’ (instanties of personen) niet kunnen of mogen bieden. De verantwoordelijkheden die bij de professionals horen, worden niet bij de vrijwilligers gelegd.