Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Exodus in Leeuwarden-Tijdschriftenactie voor gevangenen

Actueel -Exodus inzamelpunt

Ook dit jaar werken Exodus en de kerken van Leeuwarden samen in een actie voor de gevangenen in de Marwei. Deze keer worden tijdschriften ingezameld voor de mannen. Door de coronamaatregelen hebben zij dit jaar vrijwel geen bezoek gehad en werd de bibliotheek gesloten. Daarom zijn tijdschriften nu extra welkom. Omdat veel kerken nog niet regelmatig open zijn, zijn er voorlopig drie inzamelpunten: Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2 ( elke dag), boekwinkel Ljocht , Kelders 11 (winkeltijden) en de Stadskerk, Troelstraweg 147 a (dinsdag en donderdag van 9.00-16.00 uur, zondag 9-13). Vorig jaar is de voetbalplaatjesactie erg gewaardeerd, ook omdat ze zo iets konden geven aan hun kinderen. Dit jaar is in overleg met de gevangenen via de pastor gekozen voor tijdschriften. Ze mogen gelezen zijn. Wel graag een beetje recent. Hobby , sport en andere interessante opbouwende tijdschriften zijn welkom.
Meer informatie:
Interkerkelijk Pastoraal Contact Jeannet Bijleveld jabixhus@gmail.com, 0646172617
Exodus Feike Kooistra vgfriesland@exodus.nl