Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Even voorstellen: nieuwe voorzitter Anna Teuben

Anna Teuben

Graag stel ik me aan u voor als nieuwe voorzitter van Solidair Friesland. Mijn naam is Anna C. (Catharina) Teuben-Bokma. Als geboren (in 1961, samen met zus Rimke) en getogen Friezin in De Lege Wâlden, in Terkaple, doet mijn hart een heel klein beetje zeer bij Friesland. Ik vind het prachtig om te zeggen dat ik uit Fryslân kom.

Ik werk 28 uur per week voor de gemeente Heerenveen, als regisseur onderwijshuisvesting én amtner Frysk. Als anderen mij moeten omschrijven, zeggen ze vaak dat ik het hart op de tong heb, erg betrokken ben en een pietje precies. Dat klopt wel ongeveer, al weet ik nog wel een paar kenmerken, bijvoorbeeld dat ik eerst doe en dan nadenk, een bemoeial ben en te perfectionistisch.

Ik geloof dat ik met al mijn kenmerken helemaal op mijn plek ben als voorzitter bij Solidair Friesland. Het is een organisatie die ik al heel lang ken, sinds ik eind jaren negentig van de vorige eeuw actief werd als vrijwilliger in de diaconie van de toenmalige parochie H. Mattheus in Joure. Solidair was een zeer hulpvaardige partner bij het zoeken en vinden van wegen om ‘diaconie te doen’.

Niet voor, maar met mensen

Wat mij nu vooral aanspreekt, is de visie van Solidair en hoe die in de praktijk wordt gebracht door de medewerkers en vrijwilligers: niet voor, maar met mensen als gelijkwaardige partners de weg zoeken en vinden die je wilt gaan. In de ontmoeting van mens tot mens wordt ik geïnspireerd en krijg ik ongelofelijk veel energie om met elkaar het verschil te maken.

Vooral het bestuurswerk vind ik leuk: samen met de anderen de koers uitzetten, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Een eindeloze cirkel die nooit hetzelfde is. Altijd vragen blijven stellen en – heel belangrijk – geduldig blijven luisteren naar de antwoorden. Dat blijft overigens voor mij een leerpuntje.

Ont-moeten en luisteren

De toekomst van Solidair Friesland zie ik met groot vertrouwen tegemoet. Er wordt samen hard en met hart gewerkt om vele stenen te verleggen in de rivier. Ik draag graag een steentje bij. Als we blijven inzetten op ont-moeten en luisteren, dan is de toekomst eindeloos, ook voor Solidair.