Ervaringen van een Budgetmaatje – dankjewel Jens Bootsma!

Toen mijn vrouw en ik nu ruim 10 jaar geleden vanuit Alkmaar in Bolsward kwamen wonen hebben we ons, naar goede gewoonte, uiteraard ook weer aangemeld als lid van de kerkelijke gemeente, in ons geval bij de protestantse kerk.
Via de kerk doe je al gauw nieuwe contacten op en zo hoorden we ook van het al bestaande budgetmaatjesproject met als coördinator Kees van Kordelaar. Dat neem je dan voor kennisgeving aan maar toen kort daarop in het kerkblad een oproep van Kees werd gedaan voor vrijwilligers voor dit project heb ik me daarvoor aangemeld. Ik had inmiddels wat meer vrije tijd en wilde dat voor een deel inzetten voor vrijwilligerswerk en juist het budgetmaatjesproject sprak mij erg aan. Je kunt direct iets voor anderen betekenen en het is ook concreet werk zonder bijkomende last van b.v. veel vergaderen.

En zo ben ik begonnen. Eerst kennismaken met de mensen en zien wat er gedaan kan of moet worden en ook belangrijk, is er een klik met de beoogde persoon die je gaat helpen. Er moet wederzijds vertrouwen zijn anders werkt het niet. Ik heb in de loop van de afgelopen jaren diverse mensen mogen helpen. Er was steeds wel een wisselend aantal cliënten (wat een raar woord eigenlijk in het geval van het budgetmaatjesproject, maar ik weet geen beter) en in mijn geval heb ik het steeds bij maximaal drie gehouden; voor mij gold dat ik zo het overzicht kon bewaren.

De bezoeken die ik aflegde waren zeer divers, soms met enige frustratie als b.v. afspraken niet waren nagekomen maar veel vaker ook gezellig. In mijn beleving ben je niet alleen budgetmaatje maar is ook het sociale contact minstens zo belangrijk. Daarnaast gaf het voldoening als de zaken weer goed op de rit stonden.
Zo herinner ik mij een meneer op leeftijd waar ik regelmatig kwam en waar zijn broer ook altijd bij aanwezig was. Toen ik vroeg of hij dan voor de administratie kon zorgen merkte die broer op dat het nodig was dat ik dat deed omdat vreemde ogen nu eenmaal dwingen. We hadden dan na gedane zaken altijd reuze interessante gesprekken met elkaar. Nadat meneer helaas nogal plotseling was overleden bleek dat hij bezig was geweest om samen met een auteur een soort van biografie te maken over zijn leven. Dit boek is kort na zijn overlijden uitgekomen en tot mijn verrassing kom ook ik daarin voor. Ik vond dat heel bijzonder.

Wat kan ik nog meer vertellen. Het is helaas nog steeds nodig dat er budgetmaatjes zijn, ook hier in het rijke westen. Er zijn nog steeds mensen die om welke reden dan ook financieel gezien tussen wal en schip zijn geraakt c.q. dreigen te raken. Daarnaast is het soms een wirwar aan instanties waar je mee te maken krijgt en het niet altijd duidelijk is bij wie je moet zijn. Daarom is het fijn dat in onze regio zo’n 20 budgetmaatjes bereid zijn in te springen daar waar nodig is. Voor mijzelf geldt dat het een verrijking is geweest maar na ruim 9 jaar is het tijd voor iets anders.

Bolsward,
Jens Bootsma