Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Energie-armoede en de Arme Kant van Fryslân

Samen met de Arme kant van Fryslân heeft Solidair Friesland zich verdiept in de gevolgen van de stijgende energiekosten, vooral voor mensen aan ‘De arme kant’. Er waren al ideeën geopperd voor (alweer) een kerkelijk armoedefonds of een ‘energiebank’. Via zo’n fonds zouden mensen met gunstige contracten financiële steun kunnen geven aan mensen die door de stijgende energiekosten in problemen zouden komen. Maar hoe doe je dat? En gaan ‘we’ als kerken naast voedselbanken nog meer banken voor eerste levensbehoeften optuigen? Moeten we dat willen? Waar houdt het op? Gelukkig kwam de overheid met maatregelen. De Arme Kant van Fryslân heeft besloten vooralsnog niet in actie te komen. Heeft u signalen die voor de Arme Kant van Fryslân van belang zijn om mee te nemen voor haar oriëntatie, dan zijn die welkom via info@armekantfryslan.nl

> Download hier het artikel van Friesch Dagblad