Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elvera Jansen: verbinden is haar werkwoord

Elvera Jansen

De laatste jaren is het woord ‘verbinden’ een veel gehoorde term – misschien wel een modeterm – in de wondere wereld van het diaconaal-sociale werk. En ook steeds vaker buiten dit sociale domein komen de term ‘verbinden’ en ‘verbinding’ voor.

Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. De eerste is, dat onze samenleving verlangt – of sterker nog: hunkert – naar verbinding. Velen zijn het individualisme en het egoïsme meer dan zat. Zij missen verbondenheid. De vrijheid van het individu is doorgeslagen naar onverschilligheid. Velen missen verbanden, contacten, naar ‘samen ergens voor staan’ en samen ergens voor gaan. Voor een deel wordt dat gevoel nog enigszins ingehaald door evenementen bij te wonen. Zo gaan we samen naar de Kerstmarkt in de tuincentra om dáár een beetje licht en verbondenheid te beleven.

Maar dan…. dan kom je weer thuis op je eiland. En dan….dan zijn er mensen als Elvera.

Want daarmee ben ik bij de tweede oorzaak van de toename van het gebruik van de term ‘verbinden’. Die ligt bij Elvera Jansen. Haar werkwoord, haar toverwoord, en eigenlijk haar leven is namelijk: verbinden.

Sinds 2018 is Elvera Jansen werkzaam bij Solidair Friesland voor het A3-project. A3 staat voor Activerende Aanpak Armoede (A3)-project. Het A3-project is een project van twee jaar, en is ontstaan vanuit de provinciale oecumenische samenwerking van de Arme Kant van Fryslân, Solidair Friesland en de Classis Fryslân van de Protestantse Kerk in Nederland. In dit kader heeft Elvera (bijna) twee jaar haar bijdrage geleverd. Zij was daarbij vooral een verbinder. Elvera is een echte verbinder, die enthousiast meedoet in de voorhoede, met het oog altijd gericht op de achterblijvers.

Een verbinder waar je op kunt rekeken. Elvera heeft in meerdere friese regio’s vele verbindende contacten gelegd met diaconie en caritas, met gebiedsteams en gemeenten, met organisaties en vele, vele vrijwilligers. Ze is betrokken geweest bij een aantal nieuwe oecumenische diaconale projecten. Wij hebben haar leren kennen als een enthousiaste en stimulerende werker. Er is (bijna) geen nee te koop. Sommigen kennen haar van het initatief van de kerken en het Leger des Heills voor het interkerlijke project “De huiskamer in de Buurt” in Joure. Op de provinciale conferentie van de Arme Kant van Fryslân kreeg ze daarvoor nog de complimenten én een stimulerinsgbijdrage van de jury van de Arme Kant van Fryslân-prijs voor vernieuwende diaconale projecten. Anderen kennen haar van de vakantietas, de Walk of Peace in Lemmer en natuurlijk van de Loodsboot in Sneek.

Ook op tal van andere plekken heeft Elvera veel mensen bijeengebracht om samen te zoeken naar wat de kerk in deze tijd kan betekenen voor mesen die worden uitgesloten door armoede of andere oorzaken. Oftwel: waar en hoe kan de kerk (nog meer) de verbinder zijn van mensen, kerken en organisaties?

Elvera heeft wat dat betreft bergen verzret en getracht er nog meer te verzetten. De kerk én de samenleving worden met vrouwen als Elvera een stuk mooier. Maar helaas. We kunnen Elvera helaas niet in dienst houden. Er zijn goede perspectieven, maar er is nog onvoldoende zicht op structurele financiering van de initiatieven die Elvera heeft ontwikkeld. Daardoor zal het dienstverband met Elvera per 1 januari 2020 helaas worden beeindigd. Wij zijn dankbaar  voor de goede periode van samenwerking en verwachten zeker dat we Elvera zullen blijven ontmoeten.

Hopelijk blijft Elvera ons, ook al zal het vanuit een andere invalshoek zijn, nog lang verbinden!

Dankjewel Elvera.

In verbonheid

Jan Bosman
Namens Solidair Friesland