Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Een geslaagde dag van de armoede!

Dag van armoede-15 oktober 2022

Een geslaagde dag van de armoede! Met ruim 100 deelnemers en verhalen van o.m. wethouder Marja vd Meer, majoor Vellinga van het Leger des Heils en ervaringsdeskundige Laura en met mooie hulp van vele initiatieven voor armen mensen uit Waadhoeke en Harlingen. O.a een warm betoog van presentiewerker Feike Kooistra voor het idee van de Warme Woonkamers door heel Fryslân!