Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Doe (Denk om elkaar)

doe.frl: Maatjesproject DOE.frl voor mensen met licht verstandelijke beperking

Wat is doe.frl?

Mensen voor mensen. Dat is in de kern diaconaal en sociaal aanwezig zijn in onze eigen omgeving. Dit kunnen we doen op vele verschillende manieren. Mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De reden van DOE is dat we zien dat mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen extra kwetsbaar zijn voor verschillende dingen in onze maatschappij. Sociaal gezien vallen ze er vaak buiten omdat mensen hun gedrag vaak niet ‘kunnen lezen’. Ze missen hierdoor sociale schakels. Wij gaan naar onze sport, naar onze verjaardagen en al die plekken waar we vrienden en bekenden ontmoeten. Mensen met een LVB hebben deze contactplekken vaak niet. Ook financieel kan het soms lastiger zijn. Het zou mooi zijn als er af en toe wordt meegekeken door iemand waar je niet verantwoording aan aflegt maar een maatje die gewoon helpt. Naast dat ze wel professioneel begeleid worden o.a. door WIL zien we dus toch dit gat in aandacht en vriendschappen. Hier willen we door maatjesproject DOE.frl verandering in brengen. Door vrijwilligers die regelmatig op bezoek gaan en er voor hen zijn.

Wat doet een maatje?

Mensen met een licht verstandelijke beperking missen vaak sociale schakels. Een netwerk van mensen om hen heen. Daarom ben je als maatje heel belangrijk in hun leven. Je gaat bijvoorbeeld elke week (of om de week) op bezoek bij hem/ haar om even bij te kletsen en een kopje koffie te drinken. Je spreekt regelmatig af om een wandeling te maken, even naar de markt te gaan of een ergens heen te gaan. Misschien bent u juist tot hulp om samen regelmatig te tuin te doen, naast het gesprekje en het kopje koffie. Misschien bent u ook nodig om te helpen de financiën wat op de rails te krijgen of wat belangrijke post uit te leggen. We hebben bv. een hulpvraag van een vrouw die af en toe naar een manege wil om paarden te aaien. We hebben een vraag gekregen van iemand die 1x in de twee weken zwemt en hier wel wat hulp bij kan gebruiken. Niet elke dag, niet elke week (tenzij dit natuurlijk haalbaar is) maar om de week een afspraak, een ontmoeting, een gesprek, een activiteit. Aandacht voor elkaar, een groter sociaal netwerk en vriendschap.

Wat krijgen wij terug

Naast een waardevol contact en zingeving voor beide wordt u niet zomaar in het diepe gegooid. Je wordt als vrijwilliger van DOE.frl professioneel getraind, begeleid en gecoacht door Solidair Friesland. Omdat Solidair Friesland veel ervaring heeft met maatjesprojecten weten ze hoe je goed zorgt voor je vrijwilligers. Hierin werken we nauw samen met de LFB Friesland en WIL. Hierbij worden vrijwilligers ook ondersteunt met specifieke training en coaching ook van ervaringsdeskundigen. Het is sowieso erg waardevol om iets voor iemand anders te betekenen.

Wie zoeken wij?

Mensen voor mensen. Mensen die iets concreets willen betekenen in het leven van mensen die niet altijd gezien worden. We zoeken vrijwilligers die voor langere tijd zich willen inzetten om iemand aandacht, tijd en vriendschap te geven. We zoeken mensen die geloven dat ieder mens erbij hoort, en dat je op gelijkwaardige manier met elkaar omgaat. Je kan goed luisteren en kan goede vragen stellen. Je bent geen professional, maar iemand die als mens er wil zijn voor die ander. Leeftijd maakt niets uit. Je moet alleen wel iets hebben met de doelgroep. Aanvragen komen uit heel Friesland, dus we zoeken ook vrijwilligers uit heel Friesland. Je wordt niet zomaar los gelaten. Je wordt goed getraind en gecoacht door Solidair Friesland en LFB.

> Naar de website van DOE: https://www.doe.frl

Voor meer informatie over DOE:
Robert Colijn, 06-52547926, presentiewerker, rcolijn@solidairfriesland.nl