Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dit is je kans, wordt bestuurslid bij Solidair Friesland

Solidair Friesland

Vacature Bestuur Solidair Friesland

We leven in een spannende tijd en in een samenleving die voortdurend in beweging is. Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen inzet en op het feit dat je verantwoordelijkheid draagt voor je eigen leven. Dat is niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend. Een mens kan echter kracht ontwikkelen door steun van een medemens. Mensen hebben mensen nodig. Ook het katholieke sociale denken geeft aan dat we geroepen zijn om mens voor een mens te zijn. Door het zo te stellen, mensen voor mensen, is het uitgangspunt wederkerigheid. Solidair Friesland geeft, als professionele organisatie, steun bij  de inzet van mensen voor elkaar en voor de bredere samenleving.

Solidair Friesland omschrijft haar werk ook wel als ‘Geloven op maandag’. Dat beteken vanuit geloofsinspiratie (in de breedste zin van het woord)  in de dagelijkse praktijk handen en voeten geven door samen te werken met (kwetsbare) mensen aan een zinvol bestaan. Samen werken aan een duurzame, sociale en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Solidair Friesland geeft daarbij ondersteuning vanuit de presentie-theorie (Andries Baart, 2001)

Voor meer hierover zie onze beleidsvisie ‘Mensen voor mensen’ op  https://solidairfriesland.nl/beleidsvisie/

Ambitie

Solidair Friesland zoekt actief de samenwerking met parochies, PCI’s, PKN gemeenten en diaconieën en andere religies en levensbeschouwingen. Onze inzet als Solidair Friesland is om in die samenwerking  te realiseren dat kerken, kerkelijke gemeenten, diaconieën, parochies en met name PCI’s en diaconale werkgroepen vaardig zijn in het signaleren en analyseren van lokale maatschappelijke ontwikkelingen. En om hun mensen te activeren en samen te werken met andere mensen aan een duurzame sociale en rechtvaardige samenleving. Solidair Friesland wil in samenwerking met andere kerken en levensbeschouwingen stimuleren dat in meerdere Friese regio de juiste beroepskrachten actief zijn om deze processen te initiëren, te begeleiden en de vrijwilligers te ondersteunen.

Kernwaarden Solidair Friesland:

Verbinding maken: samenwerken, openheid, vertrouwen in onderlinge verbondenheid van parochies, kerken, organisaties en maatschappelijk partners.

Idealisme: verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, solidariteit, vanuit het hart, oog voor diversiteit en inclusie, wederkerigheid en nabijheid.

Inspirerend: inspiratiebron voor anderen, in samenwerking elkaar vernieuwen, signaleren en analyseren, activeren, ondersteunen en netwerk bouwen.

Duurzaamheid: sociale duurzaamheid (trouwe aandacht van mens tot mens), vrijwilligers scholen, ondersteunen en voorkomen dat ze worden overvraagd, zorgvuldig omgaan met de leefomgeving met oog op komende generaties.

Solidair Friesland gaat een nieuwe fase in en daarom zoeken wij betrokken en geïnspireerde bestuursleden om ons werk te ondersteunen en naar de toekomst toe uit te bouwen.

Vacature Secretaris (M/V)

Je bent onderdeel van het bestuur en werkt samen met de bestuursleden en de teamleider van Solidair Friesland. Je hoofdtaak is controle op een goed informatiesysteem van documenten, verslagen en contacten.

Wat ga je doen?

• Je bent het informatiepunt voor bestuur, teamleider en voor vragen van buiten de organisatie.
• Je zorgt voor een adequate verslaglegging van vergaderingen.
• Verzorgt de correspondentie namens het bestuur
• Bewaakt de cyclus bijstelling beleidsplan en jaarverslag.

Wat heb je nodig?
 • Je communiceert makkelijk met anderen
 • Kennis van en kunnen adviseren over geautomatiseerde systemen (momenteel gebruiken we sharepoint, teams en simplicate))
 • Dienstverlenende instelling
 • Bestuurlijke ervaring
 • Kennis van het sociaal domein is een pré
 • Duidelijk affiniteit met het Christelijk sociaal denken.
Wat je goed kunt:
 • Organiseren
 • In een team samenwerken
 • Je goed mondeling en schriftelijk uitdrukken
 • Kunnen spreken in het openbaar
 • Positieve sociale eigenschappen

Meer informatie kun je krijgen bij Loek Punt (06-53397677)
Je belangstelling om secretaris te worden kun je kenbaar maken door een motivatie brief te sturen naar vacatures@solidairfriesland.nl

We ontvangen graag je reactie voor 20 mei 2023. De reacties worden besproken in de bestuursvergadering van 1 juni. Daarna ontvang je bericht van ons.

Vacature Algemeen Bestuurslid (M/V)

Elk algemeen bestuurslid heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Je kunt hierbij onder anderen denken aan juridische zaken / human resource / fondswerving / communicatie & PR. In gezamenlijkheid zorgt het bestuur voor een breed draagvlak van de organisatie binnen parochies, kerken en de maatschappij in brede zin.

Wat ga je doen?
 • Afhankelijk van de samenstelling en jouw expertise voer je bestuurstaken uit zoals personeelsbeleid, gebouwenbeheer, communicatie & pr
 • Je doet denkt actief mee bij beleidsontwikkelingen, doet voorstellen en stuurt bij indien nodig.
 • Je neemt deel aan commissie of relevante werkgroepen binnen en buiten de organisatie
 • Je treed, indien nodig, op als belangenbehartiger van andere bestuursleden
Wat heb je nodig?
 • Je communiceert makkelijk met anderen
 • Dienstverlenende instelling
 • Bestuurlijke ervaring of bereid die op te doen
 • Kennis van het sociaal domein is een pré
 • Duidelijk affiniteit met het Christelijk sociaal denken.
Wat je goed kunt:
 • Organiseren
 • In een team samenwerken
 • Je goed mondeling en schriftelijk uitdrukken
 • Positieve sociale eigenschappen

Meer informatie kun je krijgen bij Loek Punt (06-53397677)
Je belangstelling om secretaris te worden kun je kenbaar maken door een motivatie brief te sturen naar vacatures@solidairfriesland.nl

We ontvangen graag je reactie voor 20 mei 2023. De reacties worden besproken in de bestuursvergadering van 1 juni. Daarna ontvang je bericht van ons.