Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dialoog én actie op werkconferentie over Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

Aan de vooravond van de klimaatconferentie in Katowice werd op vrijdag 30 november de werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst georganiseerd. Het doel van de conferentie was vooral praktisch gericht: hoe kun je als geloofsgemeenschap vorm geven aan duurzaamheid én rechtvaardigheid? De conferentie werd gehouden in het Dominicanenklooster in Zwolle, waar duurzaam beheer hoog in het vaandel staat. In de zaal stond de Klimaat Madonna, gemaakt van plastic afval, symbool voor klimaatverandering en de afvalproblematiek. Net als deze bijeenkomst vraagt zij aandacht hiervoor en roept op om in actie te komen.
Bisschop Ron van den Hout opende de werkconferentie door kort in te gaan op wat hem getroffen heeft in de encycliek Laudato Si’. Twee kernpunten zijn hem bijgebleven. Als eerste de integrale ecologie waarin alles met alles te maken heeft en het menselijk handelen dat een ecologische bekering nodig heeft. Als tweede punt viel op dat de milieuproblematiek zo concreet benoemd wordt en de opdracht om die boodschap zo concreet mogelijk uit te werken in dialoog en actie.

Vervolgens kreeg bisschop Gerard de Korte, als referent Kerk en Samenleving, het woord over de visie en praktijk van Laudato Si’. De encycliek Laudato Si’ bouwt voort op de katholieke sociale leer en heeft in 2015 zeker invloed gehad op de uitkomsten van de klimaatconferentie in Parijs, maar ook op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De kern van de encycliek is de integrale ecologie, waarbij opgekomen wordt voor het individuele leven, de sociale gerechtigheid wereldwijd en de zorg voor de aarde, het gemeenschappelijk huis. Vanuit Laudato Si’ belichtte de bisschop de implicaties voor kerkelijk beheer van geld en goed en gaf hij een aantal voorbeelden. Ook het spanningsveld rond rechtvaardigheid werd benoemd: hoeveel ruimte is er om stappen te zetten en is het mogelijk om vernieuwend te handelen? Een spannende vraag is ook hoe je vorm geeft aan ‘minder is meer’. Tot slot gaf De Korte aan dat het belangrijk is om een ecologische spiritualiteit gestalte te geven door verschillende spirituele krachten te bundelen en samen te werken. We hebben elkaar daarvoor hard nodig.

Vervolgens konden de circa 55 deelnemers in twee ronden aan de slag met praktische handvatten voor ondersteuning rond beleid, ecologische voetafdruk, energiescans en het gebruik van parochiegronden.
Een verslag van de werkconferentie verschijnt binnenkort op de website, www.laudato-si.nl