Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

De Woonkamer weer van start!

De Woonkamer

Presentieprojecten, een initiatief van PKN Fryslân, Solidair Friesland en de Arme Kant van Fryslân

In 2019 begonnen de PKN Classis Fryslân en Solidair Friesland – bij wijze van proef – De Woonkamer aan de Canadezenlaan in de Vrijheidswijk in Leeuwarden. Een simpel concept om iets te doen tegen de toenemende sociale eenzaamheid, armoede en uitsluiting van kwetsbare groepen. Om ‘verbinding’ met buurt of dorp te maken, te herstellen of de samenwerking te versterken. De proef heeft gewerkt. Er is verbinding tot stand gebracht. Tussen mensen die dreigen te vereenzamen, tussen mensen en de buurt waarin zij leven en tussen mensen en instanties. Het plan ontstond om een aantal nieuwe ‘De Woonkamers’ te starten vanuit dit concept en op basis van de presentietheorie. Niet iets van bovenaf of als loket waar je alleen voor hulpvragen terecht kunt, maar van onderaf, vanuit de relatie en het vertrouwen. Vanuit contact en aandacht. Wél in nauw contact met het sociale domein en in aansluiting op het beleid van gemeenten om de hulpvragers zoveel mogelijk en in eerste instantie vanuit de sociale basis, de sociale netwerken van mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties, te ondersteunen.

Door corona kwam het plan in de koelkast. En de Woonkamer aan de Canadezenlaan moest zelfs worden gesloten omdat de huur werd opgezegd. De contacten met de mensen van de Woonkamer zijn natuurlijk wel onderhouden. En het idee is er nog steeds om – als het even kan – weer los te gaan, ook met nieuwe woonmakers. Als eerste hopen we op vrijdag 21 mei van 10-11:30 uur in onze tijdelijke ruimte aan de Wijnhornsterstraat een tijdelijke woonkamer in de buurt te kunnen openen. Voor maximaal 6 personen. En nog steeds met de dan geldende voorschriften. Froukje Draaijer, sociaal-cultureel projectontwikkelaar in de buurt Huizum-West, heeft ons geholpen met de aankleding. En Robert Colijn is erbij als coördinator. Kent u mensen in de buurt voor wie de Woonkamer Wijnhornsterstraat iets zou kunnen zijn? Laat het ons weten via Robert Colijn, rcolijn@solidairfriesland.nl en 06-52547926

Op dit filmpje ziet u Robert en Froukje in de al deels ingerichte Woonkamer. En het wordt natuurlijk pas echt goed als u er bent.