Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

De meesten van ons zijn geen Johan Derksen

Solidair Friesland

Verschillende standpunten en zelfs tegengestelde standpunten horen bij een democratie. Het is gezond om van mening te verschillen en daarover in gesprek te zijn. Hoe houden we dat gezond? Het woorden kunnen geven aan wat leeft in het ‘stille midden’ is daarin van essentieel belang.

Het publieke debat wordt steeds scherper. De standpunten worden niet alleen scherper maar ook de toon. Je herkent het vast? Het lijkt wel haast hip om de vrijheid van meningsuiting niet meer te combineren met iets als meningsvorming. Vrijheid van meningsuiting lijkt wel het recht om alles er maar uit te flappen wat je denkt. Zonder nuance. Zonder te zien wat de impact van je woorden is op anderen.

Dat dat gebeurt is zo gek niet en onderdeel van de polarisatie. Er is immers brandstof nodig voor die polen. En bij het aanleveren van die brandstof sneuvelt de nuance als eerste. Overigens is het zo dat beiden polen in polarisatie die brandstof nodig hebben. Dus ook de pool waar je jezelf misschien wel het meest bij thuis voelt.

Hoe staan wij daar als Solidair Friesland in? Wat staat ons te doen? We moeten niet de illusie hebben dat wij de polariteiten bij elkaar kunnen brengen. Dat zou onrealistisch idealistisch zijn. En onbedoeld meewerken aan de polarisatie, aldus Bart Brandsma1. Als Solidair Friesland willen we juist heel graag stem geven aan het ‘stille midden’, de groep waar verre weg het grootste deel van de maatschappij zich in bevindt, maar die stil zijn. Omdat ze geen woorden kunnen vinden of omdat er eenvoudig weg geen tijd en ruimte is om zich überhaupt met de polarisatie bezig te houden.

In die groep vind je de nuance en de verbinding. In het stille midden vinden we begrip, aandacht voor anderen, menslievendheid. Het stille midden is de plek waar solidariteit gevonden kan worden.

Daarom laten we als Solidair Friesland graag zien dat mensen die gevlucht zijn met hun talenten meewerken aan projecten in de buurt. Dat zij zich inzetten om de buurt waar ze wonen en werken socialer, duurzamer en eerlijk te maken. Dat we laten zien dat mensen die al in de buurt wonen daar graag aan meedoen en voor openstaan. Dat er op een cultuuravond gedanst wordt op elkaars muziek. Er waardering is voor elkaar en vriendelijke verbinding.

Daarom ondersteunen we graag de woonkamers waar het gesprek aan tafel ook het gesprek van het stille midden is.

Of investeren we graag in duo’s van nieuwkomer jongeren die optrekken met Nederlandse jongeren om elkaars cultuur te leren kennen en samen van betekenis te zijn in een maatschappelijk project.

En formuleren we in onze visie en missie dat het vinden van woorden en beelden die weergeven wat er in te stille midden leeft belangrijk voor ons is voor de toekomst van onze organisatie.

Door dit stille midden te versterken dragen we bij het gezond houden van het gesprek. En dragen wij ons kleine maar niet onbelangrijke steentje bij aan het terugdringen van polarisatie in onze omgeving.

Roger Dragstra
Directeur Solidair Friesland