Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

De Aarde verbindt

Circa honderd deelnemers bogen zich op 7 februari in Nijega over het leven op en van het land.

De verschillende geledingen waren goed vertegenwoordigd. Circa één derde was boer, één derde was pastor, predikant of kerkelijk werker en één derde was bestuurder van een kerk, diaconie of caritas. Het was een verdiepende en  bemoedigende morgen, waarin goed geluisterd werd naar de sprekers en naar elkaar. De verdieping op het terrein van de biologische kwaliteit van aarde werd geboden door bodemspecialist Theo Mulder. Inzicht in perspectieven en drempels voor het runnen van een gezond boerenbedrijf werden werd verhelderd door melkveehouder Pieter van de Valk. De theologen bisschop van den Hout en classispredikant Wim Beekman maakten de verbinding van de leer van kerk en van geloof in de schepping naar duurzaam leven op en van het land. De bemoediging voor duurzame landbouw klonk door in alle toespraken en in de door Sjoerd  de Hoop geleide zaaldiscussie.

En tegelijk het appél aan boeren, landbouworganisaties, burgers, industriëlen en politici. Wie begint? Het complete verslag van deze dag is te vinden op de website van Kerk en Landbouw. Daar worden inspirerende voorbeelden geplaatst van boeren en kerken, die laten zien welke mogelijkheden er al zijn om bij aan te sluiten.

Publicatie:
> Friesch Dagblad 8 februari pagina 2, 2020
> Friesch Dagblad 8 februari pagina 32, 2020
> Leeuwarder Courant 7 februari 2020
> Blad Diaconie en Parochie
> Nieuwe Oogst