Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Column Loek Punt: ‘nepnieuws’ over aftreden voorzitter

Loek Punt

Over nepnieuws is de laatste tijd veel te doen. Moeten we er iets tegen doen of leren we ermee leven? Gaan we de jeugd op de basisschool al leren hoe ze nepnieuws kunnen herkennen? En hoe helpen we ouderen om zich ertegen te wapenen? Kan er niet een anti-nepnieuwsprogramma komen, naast de antivirusprogramma’s die er al zijn?

Tja, het lijkt een heel vraagstuk, maar in dit geval is daar geen sprake van. Loek Punt is, ja ik ben, inderdaad aftredend voorzitter. Na dik tien jaar neem ik weer afscheid van Solidair Friesland. Ik kijk terug op een mooie periode, waarin ik met een enthousiast team van medebestuursleden, medewerkers en vrijwilligers heb kunnen samenwerken.

‘Geloven op maandag’, ‘Mensen voor mensen’ en ‘Zie de mens’ zijn enkele thema’s die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd. En eigenlijk zijn ze nog steeds actueel om scheefgroei in ons maatschappelijk samenzijn aan te pakken, om mensen die in de knel raken weer perspectief te bieden.

Oog voor de ander

Aandacht en oog voor de ander is niet vanzelfsprekend in deze tijd, terwijl wij allemaal mensen zijn die dat hard nodig hebben.

‘Als je nooit ervaart dat je mag zijn wie je bent, ontdek je nooit dat je waardevol bent, zonder meer’ is een van mijn lijfspreuken. Wat is het dan mooi als je daar via een stichting als Solidair Friesland inhoud aan kunt geven. En wat is het mooi als je steeds weer mensen, oud en jong, vindt die daar met jou aan willen werken.

Er treedt een voorzitter af, maar het gedachtegoed en de werksfeer waaraan ik heb mogen meewerken blijft bestaan. ‘Een voorzitter treedt af’ is in mijn geval, zeker voor mij, nepnieuws.