Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Classispredikant Wim Beekman

Wim Beekman

Als classisdominee van de Protestantse Classis (regionale kerkenraad) Fryslân ga ik bij al onze 230 Friese gemeenten op bezoek. Zij vertellen mij over hun wel en wee, hun vreugden en hun zorgen. Over de zondagse vieringen en de doordeweekse activiteiten, over de zorg voor de oudere generaties, en de zorgen om de jongere generaties.

Zij vertellen ook over al hun diaconale activiteiten. Er zijn gemeenten die samen een kledingbeurs opzetten voor wie niet veel te besteden heeft. In een groeiend aantal gemeenten hoor ik van de aankoop van een ‘doorgangswoning’, voor bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen en andere woonruimte zoeken. Of voor vluchtelingen voor wie nog geen huis is gevonden.

De laatste landelijke cijfers: In 2018 kregen diaconieën van de Protestantse Kerk 19.047 aanvragen die te maken hebben met het thema ‘armoede’ (Armoedeonderzoek 2019). In 2018 waren 1101 protestantse organisaties en gemeenten bezig met armoedebestrijding. Zij besteedden € 10.805.051 aan armoedebestrijding in Nederland (Armoedeonderzoek 2019).

Steeds vaker hoor ik diakenen vertellen dat zij samenwerken met andere kerkgenootschappen ter plaatse. ‘Oecumenisch diaconaat aan de basis.’ Zelden timmert men hiermee aan de weg, want diakenen werken, ook in oecumenisch verband, liefst in stilte.

Diaconaat blijft nodig: In Nederland leven iets meer dan 1 miljoen mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 398 duizend (2,5 procent van de bevolking) al ten minste vier jaar achtereen. (CBS 2019). Er zijn veel gezinnen die structureel onder de armoedegrens leven: het gaat in Nederland om 10% van de kinderen. Kerken helpen iedereen die dat nodig heeft. Kerken helpen vooral op de terreinen van eerste levensbehoeften, sociaal netwerk, maaltijden, kleding, onderdak.

Als Protestantse Classis Fryslân zijn we blij met alle ondersteuning die gegeven wordt, in toenemende mate in oecumenisch verband. Waar wij kunnen, zullen we dat blijven bevorderen.

Wim Beekman, classisdominee Fryslân.

foto: Xander de Rooij