Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Caritas en Diaconie

Caritas en diakonie

Caritas en diaconie zijn andere termen voor de zelfde boodschap: als christenen werken aan barmhartigheid en gerechtigheid. De wijze waarop dat gebeurt kan zeer divers worden ingevuld.
De Caritas omvat dus meer dan alleen financiële steun aan individuele noden. Caritas (letterlijk: naastenliefde) is een equivalent van diaconie (letterlijk: dienstbaarheid – aan kwetsbaren en aan de samenleving), en zet zich in voor zowel sociale als maatschappelijke doelstellingen.

Solidair Friesland ondersteunt de PCI’s en parochiële diaconale werkgroepen onder meer bij het opmaken van een sociale kaart, het ontwikkelen van beleidsplannen, bij de voorbereiding en evaluatie van werkplannen en projectplannen. Momenteel ondersteunt Solidair Friesland de PCI’s bij de inhoudelijke voorbereiding van de fusies tot nieuwe PCI’s.
Geloven op Maandag en werken aan barmhartigheid en gerechtigheid. Doet u mee? Solidair Friesland helpt u daarbij.

illustratie: Studio Protter