Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Budgetmaatje Fryslân

Budgetmaatje Fryslân

Budgetmaatje Fryslân: maatjeswerk op maat

Budgetmaatje Fryslân is een project waarbij vrijwilligers mensen ondersteunen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Dit doen we door een hulpvrager te matchen aan een maatje.

Wat

In het project Budgetmaatje Fryslân kunnen mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken, gekoppeld worden aan een vrijwilliger. Het Budgetmaatje biedt de hulpvrager sociale en praktische ondersteuning en helpt om (weer) grip te krijgen op zijn of haar financiën.

Voor wie
  • Mensen die moeite hebben met hun financiële administratie, schulden hebben of hierin dreigen te raken. (Er moet wel uitzicht op zijn dat de hulpvrager het uiteindelijk (weer) zelf kan. En de hulpvrager moet bereid zijn zelf aan zijn/haar situatie te willen werken.)
  • Vrijwilligers die affiniteit hebben met (financiële) administratie en die 1 dagdeel in de week beschikbaar zijn.
Hoe
  • Gedurende 1 dagdeel per week kan een Budgetmaatje ondersteuning bieden aan een hulpvrager, en hem of haar helpen zijn financiën op orde te krijgen. Het kan gaan om steun in de aanloop naar of tijdens een traject van schuldsanering, maar ook daarna om de financiële huishouding op orde te houden.
  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de hulpvrager staat in dit project voorop. Budgetmaatje Fryslân richt zich niet alleen op het ordenen van de financiële administratie. De maatjes steunen ook mensen met schulden die willen proberen niet opnieuw in financiële schulden te geraken. Met steun van een maatje werken ze aan financiële zelfredzaamheid van de hulpvrager. De hulpvrager blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar financiën.
  • Zodra een vrijwilliger zich heeft aangemeld volgt een intakegesprek met de projectcoördinator. Voordat een vrijwilliger als Budgetmaatje aan de slag kan gaan ontvangt hij of zij een verplichte training van 3 dagen of 6 dagdelen. Tevens is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist om maatje te kunnen worden.
  • De maatjes krijgen in hun werk professionele ondersteuning. Iedere zes á zeven weken is er een verplichte intervisiebijeenkomst voor de maatjes.
  • Bij een hulpvrager die ondersteuning wil van een Budgetmaatje, gaat één van de projectcoördinatoren op huisbezoek voor meer informatie en intake. Is een hulpvrager in staat en bereid om zelf met aan zijn of haar financiële situatie te werken, dan kan hij of zij gekoppeld worden aan een Budgetmaatje. De projectcoördinator stelt maatje en hulpvrager tijdens een koppeling bij de hulpvrager thuis aan elkaar voor. Er moet wel een click zijn.
  • Het maatje blijft gekoppeld aan de cliënt zolang als nodig is, maar met een maximum duur van 2 jaar. Gedurende het begeleidingstraject rapporteert het Budgetmaatje maandelijks aan zijn of haar eerst aanspreekbare projectcoördinator over de voortgang.
Waar

Het Budgetmaatje biedt gedurende 1 dagdeel per week sociale en praktische ondersteuning bij de hulpvrager thuis, maar een maatje kan ook een keer meegaan naar bijvoorbeeld de Krediet Bank, naar het loket van een instantie of naar een keukentafelgesprek. Dat wordt allemaal getraind in de opleiding tot maatje.

Website: http://www.budgetmaatjefryslan.nl