Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Budgetmaatje Fryslân

Budgetmaatje Fryslân

Budgetmaatje Fryslân is een project waarbij vrijwilligers mensen ondersteunen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Budgetmaatjes zijn getraind om op een laagdrempelige en persoonlijke manier hulp te bieden aan mensen met financiële problemen.

Wie
  • Budgetmaatjes zijn vrijwilligers die getraind zijn om op een laagdrempelige en persoonlijke manier steun te bieden aan mensen met financiële problemen.
  • Vrijwilligers zijn mensen die affiniteit hebben met (financiële) administratie.
Wat

In het project Budgetmaatje Fryslân kunnen mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken, gekoppeld worden aan een vrijwilliger. Het Budgetmaatje biedt de hulpvrager sociale en praktische ondersteuning en helpt om (weer) grip te krijgen op zijn of haar financiën.

Voor wie

Mensen die moeite hebben met hun financiële administratie, schulden hebben of hierin dreigen te raken. (Er moet wel uitzicht op zijn dat de hulpvrager het uiteindelijk (weer) zelf kan. En de hulpvrager moet bereid zijn zelf aan zijn/haar situatie te willen werken.)

Hoe bieden we hulp
  • Een Budgetmaatje kan ondersteuning bieden aan een hulpvrager en hem of haar helpen de financiën op orde te krijgen. Het kan gaan om steun in de aanloop naar of tijdens een traject van schuldsanering, maar ook daarna om de financiële huishouding op orde te houden.
  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de hulpvrager staat in dit project voorop. Budgetmaatje Fryslân richt zich niet alleen op het ordenen van de financiële administratie. De maatjes steunen ook mensen met schulden die willen proberen niet opnieuw in financiële schulden te raken. Met steun van een maatje werken ze aan financiële zelfredzaamheid van de hulpvrager. De hulpvrager blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar financiën.

Bij een hulpvrager die ondersteuning wil van een Budgetmaatje, gaat de projectcoördinator op huisbezoek voor meer informatie en een intakegesprek. Is een hulpvrager in staat en bereid om zelf met hulp van een budgetmaatje aan zijn of haar financiële situatie te werken, dan kan hij of zij gekoppeld worden aan een Budgetmaatje. De projectcoördinator stelt maatje en hulpvrager tijdens een koppeling bij de hulpvrager thuis aan elkaar voor. Er moet wel een click zijn. Als het maatje en u akkoord zijn gaat de koppeling van start.

  • De ondersteuning vindt plaats bij de hulpvrager thuis omdat daar de benodigde papieren en middelen aanwezig zijn.
  • Het budgetmaatje blijft gekoppeld aan de cliënt zolang als nodig is. Het uitgangspunt blijft dat uiteindelijk het budgetmaatje geen of slechts sporadisch hulp hoeft te bieden en de cliënt zelf de administratie kan voeren.
Hoe wordt u budgetmaatje
  • Zodra een vrijwilliger zich heeft aangemeld volgt een intakegesprek met de projectcoördinator. Tijdens dit gesprek wordt informatie gegeven over het werk van een budgetmaatje zodat beide partijen kunnen beoordelen of het een goede match kan zijn.
  • Elke vrijwilliger krijgt een map met benodigde informatie en er worden avonden georganiseerd waarop presentaties gegeven worden, al dan niet als onderdeel van een cursus.
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist om maatje te kunnen worden. Tevens wordt er een vrijwilligersovereenkomst aangegaan waarin een en ander geregeld wordt. U kunt geen maatje worden als u onder bewind of budgetbeheer staat of in de schuldsanering zit of dreigt te raken.
Zoekt u een maatje of Wilt u maatje worden?

Neem contact op met de coördinator in uw regio!

Voor Súdwest-Fryslân:
Chantal Udema
06-35626592
cudema@solidairfriesland.nl