Budgetmaatje Fryslân: gastlessen en een lintje

In Súdwest-Fryslân hebben onze budgetmaatjes zich de afgelopen maanden nadrukkelijk geroerd. Ze gaven gastlessen op scholen, ze werden zelf bijgeschoold op het gebied van de regelingen van de gemeente voor 2023 en budgetmaatje Corrie Bruinsma ontving een koninklijke onderscheiding. Projectcoördinator Sandra Kwakman, die ons zelf per 1 juli gaat verlaten, blikt terug.

Op 26 april ontving budgetmaatje Corrie Bruinsma een koninklijke onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat ze gedaan heeft en nog steeds doet. Samen met haar man IJede is zij vanaf het begin van het project betrokken als budgetmaatje. Burgemeester Jannewietske de Vries mocht haar de onderscheiding opspelden. Van harte gefeliciteerd Corrie, dik verdiend!

Voorlichting over regelingen

Begin mei zijn de budgetmaatjes bijgeschoold op het gebied van de regelingen voor 2023 die in de gemeente Súdwest-Fryslân beschikbaar zijn voor inwoners. De voorlichting werd verzorgd door de gemeente. Ook andere organisaties die werkzaam zijn binnen het sociale domein waren aanwezig. Dankzij deze bijeenkomsten blijven we niet alleen up-to-date, ze zijn tevens nuttig voor het onderhouden van contacten.

Gastlessen op scholen

De budgetmaatjes geven ook gastlessen op scholen in Súdwest-Fryslân. Daarbij spelen we het Arm&Rijkspel van Solidair Friesland, een leuke manier om met leerlingen en studenten het gesprek aan te gaan over geld, armoede en rijkdom.
De gemeente heeft een aantal spellen gekocht en overhandigd aan csg Bogerman in Sneek, die het spel gaat opnemen in het lesprogramma. Namens de budgetmaatjes waren Berend Bilker en Sandra Kwakman hierbij aanwezig.
Daarnaast hebben Berend, Sandra en drie stagiaires van hogeschool NHL Stenden meegewerkt aan gastlessen met het spel op De Diken in Sneek, een school voor praktijkonderwijs. Het waren leuke lessen, waar mooie gesprekken ontstonden. De leerlingen en de docenten waren heel positief. Ook komend schooljaar wil de school het spel weer gaan spelen.

Money Talks

Op ROC Friese Poort in Sneek is het project Money Talks voor dit schooljaar afgesloten. Iedere woensdagmiddag waren sociaal raadsvrouw Marjo Huisman en een budgetmaatje aanwezig. Studenten konden binnenlopen met vragen over geld in de breedste zin van het woord.

Tijdens een lunch op het ROC eind mei, waarvoor de budgetmaatjes, Marjo Huisman, Mireille Mulder (sociaal collectief) en Anna Schotanus namens de gemeente uitgenodigd waren, is het project geëvalueerd. ROC-directeur Bas Daanje bedankte iedereen voor zijn medewerking met een bon voor een bezoek aan KIEM, het restaurant van de school. Er wordt nog gekeken hoe het project in het volgende schooljaar kan worden voortgezet. Wij hopen in elk geval op een doorstart!