Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Boekbespreking: Het ideale eigenbelang – Pieter Kooistra

Boek 'Het ideale eigen belang' - Pieter_kooistra

Susan ten Kate maakte voor ons een boekbespreking van het boek. Het is helaas even blijven liggen, maar de problematiek is helaas nog steeds actueel.

Boek 'Het ideale eigen belang' - Pieter_kooistra
Het ideale eigen belang Pieter Kooistra KOK AGORA, KAMPEN NUGI 681 ISBN 90 391 0574 X


Een boek waarin Pieter een voorstel doet tot een extra wereldeconomie, geïnitieerd, beheerd en gefinancierd door de UNI (Verenigde Naties) kan een gelijkwaardig basisinkomen voor alle mensen realiseren. Dit voorstel stemt tot nadenken over een sterke verbetering van de wereldeconomie. Daarin staan politiek, geld en macht in dienst staan van innerlijke en economische heelwording met een duurzame ontplooiing van mens en milieu.
‘Armoede is het niet kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften, noodzakelijk om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.’ De armoedegrens wordt in elke samenleving weer anders geformuleerd en is afhankelijk van het welvaartniveau in het betreffende land. In Europa hebben de aangesloten lidstatenbepaald hoe een armoedegrens moet worden vastgesteld. Deze wordt als volgt uitgedrukt: 60 % van het mediaan inkomen van een betreffend land.
In Nederland zou het daarbij, anno 2019, gaan om ca € 1.500 netto per persoon per maand. De armoede wordt in NL bestreden met toeslagen en extra uitkeringen, het sociale zekerheidsstelsel. De betreffende burger moet daartoe zijn hele financiële situatie telkens weer laten doorlichten door ambtenaren van het UWV of sociale dienst. Van de 17 Sustainable Development Goals van de VN (voor 2030) worden er 11 bereikt wanneer we het BASISINKOMEN invoeren! Ook het verdwijnen van de ARMOEDE!
Uit HET BASISINKOMEN van A tot Z van de vereniging Basisinkomen Nederland