Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Blik in de toekomst

Solidair Friesland

Met het aantreden van een vernieuwd bestuur, met een nieuwe directeur (die er toch ook alweer ruim een jaar is) en een aflopend beleidsplan is het een goed moment om te kijken naar de visie, missie en strategie van Solidair Friesland. Een hele klus en ook een heel mooie klus.

Wat verstaan we onder visie, missie en strategie? Visie (wie zijn wij en hoe kijken we naar de wereld om ons heen), missie (wat staat ons te doen vanuit onze waarden) en strategie (wat doen we en hoe doen we dat).

Hoe gaat het proces? Na een eerste bijeenkomst in Earnewald waar bestuur, beleidsgroep, teamleden en de directeur van Solidair waren kwamen de eerste contouren op papier. Onder leiding van Klaas Sietse Spoelstra, die graag en kundig dit soort trajecten begeleidt, kwam een overzicht tot stand van wat we waardevol vinden, wat we goed kunnen, wat onze zwakte is en wat onze valkuilen kunnen zijn.

Het was wel bijzonder hoe verleden, heden en wensen voor de toekomst samen kwamen. In een mooi overzicht waarin beschreven werd waar we nu staan, waar we heen willen en welke routes we dan hebben te gaan werd ook de beleidsgroep in zijn geheel betrokken. Die de suggesties die daar zijn gedaan zijn verwerkt in de eerste opzet.

Daarna is er nog een gespreksronde geweest in het bestuur waarin alle opbrengsten van de gesprekken werden besproken. Dat leidde tot een mooie verzameling aan informatie die vervolgens weer samengebracht gaat worden in een visie, kernwaarden, missie, en een strategie. Daar is inmiddels al een werkversie van die door het bestuur nog eens goed doorgekeken wordt of het ook verwoord wat opgehaald is in de gesprekken. Als dat klaar is, dan komt er een werkplan voor 2025 -2030.

Inhoudelijk houden we het nog even voor ons, tot het definitief is en we het kunnen presenteren. We doen dat graag samen met de nieuwe huisstijl en de nieuwe website die er ook aan zitten te komen. We hopen dat voor de zomer af te hebben en tijdens ons ‘Open Huis’ op 29 juni 2024 te kunnen laten zien.

Als ik al even een tipje van de sluier mag oplichten dan zie je dat we de waarden van Solidair vertalen naar vandaag de dag. Dat de presentie methode meer wordt opgenomen in de missie en strategie. En dat we de ervaring en traditie van Solidair verbinden met de maatschappelijke ontwikkelingen van vandaag. Om met elkaar een verschil te kunnen maken en onze omgeving eerlijker, socialer en duurzamer door te geven aan de mensen na ons.