Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bestuursnieuws: wisseling van de wacht

Bestuursnieuws: wisseling van de wacht

Afgelopen voorjaar nam Anna Teuben de voorzittershamer al over van Loek Punt, maar daar bleef het dit jaar niet bij. Ook secretaris Huub Kamsma en penningmeester Peter Wezenberg zwaaiden af. Gelukkig konden we Annette Geurden als nieuw bestuurslid verwelkomen. Elders in deze nieuwsbrief stelt zij zichzelf voor.

Van Loek, Huub en Peter nam het bestuur afscheid tijdens een gezellig etentje eind oktober. Met dit drietal vertrekt ruim 35 jaar bestuurservaring, de helft van de leeftijd van Solidair Friesland, zo constateerde voorzitter Anna in haar speech.

Strijkijzer 

Loek was het langst bestuurslid: hij werd in juli 2010 benoemd. Na negen maanden als ‘gewoon’ lid werd Loek voorzitter, en dat bleef hij dus ruim twaalf jaar. In die hoedanigheid was hij niet alleen een verbinder, maar ook een ‘strijkijzer’ en een ‘schuurmachine’, aldus zijn opvolger. “Kenmerkend voor deze machines is het gladstrijken van plooien en het weghalen van oneffenheden. In de afgelopen dertien jaar was dat af en toe nodig en je was er een kei in.”

ENERGIE

Kort na Loek, in augustus 2010, trad Peter toe als penningmeester. Hij heeft Solidair Friesland niet alleen geholpen met financieel management, maar ook op ict-gebied en werkinhoudelijk. “Het lijkt wel of we afscheid nemen van twee Peters”, zei Anna. “Wat heb je veel energie en veel ideeën bij SF binnengebracht. En dat alles jarenlang naast een drukke baan. Je bracht zoveel energie binnen, dat anderen als vanzelf enthousiast werden.”

SAMENWERKING

Ook voor Huub Kamsma, die officieel in januari al was vertrokken, had de voorzitter nog enkele lovende woorden. Huub trad in 2014 aan en was de laatste paar jaar secretaris. Hij was de ‘stille kracht’ in het bestuur, die veel wist van personeelszaken en -regelgeving. Als voormalig bestuurslid van Solidair Groningen-Drenthe heeft Huub de samenwerking tussen beide organisaties op gang gebracht. “Kortom, een verrijking voor SF.”