Beloningsbeleid

De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in. De stagiaires en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden tegen een onkostenvergoeding. De teamleden worden betaald conform de cao Sociaal Werk.