Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Arm&Rijkspel: praten over armoede

Arm&Rijkspel

Het is de laatste tijd steeds vaker in het nieuws: de armoede in Nederland neemt weer toe. Het Jeugdjournaal wijdde er zelfs een hele special aan, waarin kinderen aan het woord komen over armoede. Veel kinderen schamen zich en vinden het lastig om hierover te praten.

In deze special link wordt het Arm&Rijkspel van Solidair Friesland gespeeld op een basisschool. Daaruit blijkt dat dit spel het gesprek op gang kan brengen.

Ook op verschillende scholen in Friesland is het Arm&Rijkspel de afgelopen tijd gespeeld. De reacties van de kinderen zijn veelal enthousiast. Zij komen soms met mooie oplossingen en voorbeelden. Bijvoorbeeld dat de school mogelijkheden biedt om tijdens schooltijd melk en brood te halen. Of dat de kinderen wekelijks samen koken en eten.

Nieuwe doelgroepen

Solidair Friesland wil het spel verder doorontwikkelen voor nieuwe doelgroepen, zoals middelbare scholieren, studenten en kerken. Het eerste idee is dat er nieuwe setjes kaarten komen gericht op deze doelgroepen. Een nieuwe set kost ongeveer 10 euro.

U kunt dit project financieel steunen (via rekeningnummer NL44 RABO 0122 6908 77 t.n.v. Solidair Friesland o.v.v. Arm&Rijkspel, maar u kunt ook meedenken over de ontwikkeling voor deze nieuwe doelgroepen. Meldt u zich daarvoor aan bij Caroline Doelman via het mailadres: cdoelman@solidairfriesland.nl