Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Arme kant Fryslân

Arme kant Fryslân

Acht tot vijftien procent van de Friese bevolking leeft op of onder het sociaal minimum. Van oudsher zetten kerken zich in voor de bestrijding of preventie van armoede. In de periode na de tweede Wereldoorlog leek de armoede grotendeels opgelost en waren er sociale vangnetten voor de mensen die door werkeloosheid, ziekte, handicap of andere omstandigheden financieel zwak kwamen te staan. Deze periode van relatieve sociale rust was helaas van korte duur. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw diende de armoedeproblematiek zich opnieuw aan en werden de kerken opnieuw actief op dit terrein. De kerken signaleerden deze trend als eerste en bundelden hun krachten. Landelijk leidde dit tot de oprichting van kerkelijke platforms als De Arme Kant van Nederland en De Arme Kant van Fryslân. Het Platform De Arme Kant van Fryslân is een provinciaal platform, waarin de kerken zich gezamenlijk inzetten voor de aanpak van de armoede in Fryslân.

Wat is het doel van de Arme Kant van Fryslân?

Het bevorderen van bewustwording en actieve inzet van de kerken in Fryslân t.a.v. de preventie en aanpak van de binnenlandse armoedeproblematiek en de oorzaken daarvan.

Wat doet de Arme Kant van Fryslân?
 • Stimuleren en ondersteunen van kerken bij lokale en regionale (inter-)kerkelijke Arme Kant groepen.
 • Stimuleren van kerken om actief bij te dragen aan interkerkelijke en algemene platforms en organisaties op het terrein van armoedebestrijding (zie stappenplan Arme Kant- groepen);
 • Stimuleren van kerken om actief te participeren aan de activiteiten van de Sociale Alliantie Fryslân;
 • Organiseren van uitwisseling van Arme Kant-groepen en andere kerkelijke initiatieven op het terrein van armoedebestrijding;
 • Organiseren van conferenties en studiebijeenkomsten;
 • Verzorgen van cursussen, workshops over armoedesignalering, budgetbegeleiding;
 • Verzorgen van lezingen, preekbeurten;
 • Publiekscampagnes van de Sociale Alliantie Fryslân en Arme Kant Nederland/EVA e.a., die gericht zijn op bestrijden en voorkomen van armoede onder de aandacht brengen van de kerken;
 • Uitgeven van een nieuwsbrief;
 • Onderhoud van de website www.armekantfryslan.nl;
 • Organisatie van activiteiten op/in het kader van de Dag van de Armoede in oktober;
 • Coördinatie van vrijwillige schuldhulpverlening door de kerken.
U kunt ook meedoen!

Ook u kunt zich sterk maken voor de bestrijding van armoede in uw eigen regio. Daarvoor hebben wij een stappenplan klaar liggen. We kunnen ook in bescheiden mate ondersteuning bieden.
De eerste stap is om de situatie in uw woonplaats te verkennen. Wie heeft informatie? Wie doet er iets aan? Zoek hen op en sluit een bondgenootschap. Kerken kunnen veel, maar niet alles. Dat hoeft ook niet. Door samen te werken komt u verder en vooral: zijn de mensen in armoede het beste en het snelste geholpen.

Meer weten?

Voor informatie of advies kunt u contact opnemen met de werkgroep via het secretariaat:
Mw. Nelly Meijer,
Tel.: 058 2157231
info@armekantfryslan.nl
www.armekantfryslan.nl
Postadres: Bonifatiusplein 21a
8911 JT Leeuwarden