Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Arm & Rijk, ieder kind telt mee!

Arm en rijkspel

Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in de bestrijding van kinderarmoede. Solidair Friesland zet zich in om de rol van scholen te versterken met een aanpak op maat rond bewustwording, signalering en bespreekbaar maken van armoede. Het Arm & Rijkspel is hierbij een belangrijk middel. Daarnaast is er een aanbod van trainingen en workshops voor vrijwilligers en schoolteams, wordt er gewerkt aan een handreiking en er zijn trainingen voor spelleiders en schoolteams in ontwikkeling. Ook is er de mogelijkheid om rond het spel gastlessen te laten verzorgen.
Omdat het belangrijk is dat er een spelleider bij het spelen van het Arm & Rijkspel aanwezig is, zoekt Solidair Friesland mensen die (als vrijwilliger) ingezet kunnen worden op scholen. Spelleiders dragen zorg voor een open en veilige sfeer bij het spelen van het Arm & Rijkspel, stimuleren de creativiteit en solidariteit van kinderen en verzorgen de nabespreking. Daarnaast kunnen zij eventueel ook ingezet worden voor één of meerdere gastlessen rond armoede, omgaan met geld of een creatieve verwerking. Solidair Friesland verzorgt een training voor spelleiders en heeft een handreiking ontwikkeld.
Ook zoeken wij scholen die met het spel aan de slag willen gaan, eventueel met inzet van vrijwilligers die het spel begeleiden en een gastles verzorgen. Het spel kost € 50 exclusief verzendkosten en is vooral geschikt voor groep 6-8 basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Wellicht zijn er mogelijkheden dat de gemeente, banken of fondsen het spel en eventuele gastlessen willen financieren.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Caroline Doelman.

> Download hier de flyer