Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Arcadia en BOSK – Bomen over solidariteit

Bomen over armoede - bezoek Ombudsman

Solidair Friesland kreeg enkele weken geleden een prachtige natuurlijke omgeving cadeau.
Het Aracadia-project BOSK, een wandelend bos door Leeuwarden kwam pal voor het balkon van ons kantoor te staan. Reden voor ons om op een aantal onderwerpen een boom op te zetten.

Bomen over armoede – bezoek ombudsman

BOMEN over solidariteit ging op 9 juni van start met BOMEN over armoede
Er werd gesproken met een afvaardiging van De Nationale Ombudsman. Waarom gaat het toch zo vaak mis in het contact met overheden? En er was ook ergernis: heel veel werk van vrijwilligers en professionals is helemaal niet nodig. Het komt voort uit fouten of verkeerd beleid van de overheid. Daarom enkele tips:

  • vereenvoudig de communicatie;
  • ga in gesprek in plaats van alleen maar brieven sturen en vertrouwen op het gebruik van flyers, brochures, en websites;
  • benader mensen vanuit vertrouwen;
  • ga als Ombudsman met de politiek in gesprek over de oorzaken: dat begint met het aanpakken van inkomensongelijkheid. Er zijn vele voorbeelden gedeeld en nog meer adviezen gegeven. Het verslag daarvan verschijnt binnenkort op de website van De Arme Kant van Fryslân www.armekantfryslan.nl

Op 15 juni gingen wij door met Bomen over vluchtelingen en Flechtlingen Wolkom! Dat het crisis was wisten wij al, en dat is nu ook door de regering herkend en erkend. Het is alle zeilen bijzetten en ‘alle hens aan dek’. En juist die morgen meldde Omrop Fryslân dat de classis Fryslân onderzoekt wat de Friese PKN-gemeenten doen en zouden kunnen doen. Een welkom initiatief. In Fryslân gebeurt ongelofelijk veel; op tal van plaatsen zijn vrijwilligers actief. Soms al tientallen jaren, en soms ook net begonnen. Het Frysk Platfoarm Flechtlingen Wolkom probeert de ervaringen te verzamelen en de lokale initiatieven met elkaar in contact te brengen. Uw ervaring, idee of vraag is welkom via flechtlingenwolkom@solidairfriesland.nl Via dit aders kunt u zich ook aanmelden voor de memo’s van het platform. Memo 6 is in de maak.

Flechtlingen Wolkom
Ook op 15 juni kwam een aantal diaconale opbouwwerkers uit Noord Nederlands bijeen om te Bomen over diaconaal opbouwwerk. En ook hier kwam uitgebreid de zorg om vluchtelingen ter sprake. Over opvang, kansen voor diaconaal vrijwilligerswerk, valkuilen. Unaniem: de noodzaak om als kerken samen te werken en gastvrij te zijn.

Op 16 juni blijkt dat we ook buiten de provincie kunnen bomen: Bomen over presentie. Collega’s uit heel Nederland ontmoetten elkaar na twee jaar coronastilte in het Huis van Dominicus in Utrecht om te leren over presentie. Met als hoofdspreker Andries Baart, de grondlegger van de presentiebenadering.

Bomen over landbouw brengt ons via BOSK bij het initiatief ‘Verantwoorde landbouw is vitale landbouw’ van Geloven In Leeuwarden. Op 22 juni sprak Pieter Knijff, lid van de werkgroep Kerk en Landbouw Fryslân. Hij weet als geen ander – als ex-boer en theoloog – de waarde van pastorale presentie voor de boer(in) en hun partners en gezinnen. Zeker in deze tijd, waarin overheid en publieke opinie nog meer druk zetten op de landbouwsector.
Doorbomen over landbouw is daarom van groot belang. Het project De Aarde Verbindt maakt de dialoog mogelijk van de boer (producent) en de burger (consument). Door reflectie op locatie. Kunnen wij elkaar verstaan? Zie www.kerkenenlandbouw.nl en maak een afspraak voor een dialoog bij een boer bij u in de buurt.

En we gaan nog meer bomen over solidariteit. Er komen nog bijeenkomsten om te
Bomen over inclusie
Bomen over bomen
Bomen over vrede
Bomen over Ubuntu
Bomen over………
Doe je mee? Heb je zelf een idee om een boom over op te zetten?
Laten het weten via jbosman@solidairfriesland.nl

En via deze link https://solidairfriesland.nl/bosk-geloven-in-leeuwarden/ komt u bij het BOSK-programma van Geloven in Leeuwarden.