Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Walk of Peace

Kleurrijk Fryslân

Dit evenement is afgelopen

Kleurrijk Fryslân

Zaterdag 21 september 2019

Kleurrijk Vieren op de Internationale Dag van de Vrede met als thema
‘Vrede verbindt over grenzen’
In samenwerking met de samenwerkende geloofsgemeenschappen Lemmer en het Zuyderzee Lyceum

Inloop 20.00 – 20.30 uur
Vieren 20.30 – 22.30 uur
In het Zuyderzee Lyceum
Riensingel 2
8531 GH Lemmer

Vrij entree
(Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom)