Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Verbinding: Wat is uw bijdrage aan verbinding tussen mensen?”

Verbinding: Wat is uw bijdrage aan verbinding tussen mensen?”

Dit evenement is afgelopen

In het verlengde van de Iepen Mienskip, Culturele Hoofdstad LF2018, willen het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en AMORC het enthousiasme dat hierdoor is ontstaan uitwerken in een symposium.

Op het symposium staat de volgende vraag centraal: ‘Wat is uw bijdrage aan ‘Verbinding’ tussen mensen?’

Data en tijden: zo 29 september 2019, 13:00 – 17:00 uur
Locatie: Doopsgezinde Kerk (De Vermaning)  – Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Prijzen: gratis

Programma: (voor het volledige programma zie www.kleurrijkfryslan.nl.)

13:00 u Welkom door Sandra Roza (Kleurrijk Fryslân) en Hessel Rolsma (AMORC)

Inleiding door Burgemeester Roel Sluiter van Harlingen: Wat zou de verbindende rol van diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen voor de Friese samenleving kunnen zijn?

Aansluitend wordt over het thema gesproken door:
Henk Verhoog, vanuit de Antroposofie
Cem Kaya, namens de Turkse (ISN ULU) moskee van Leeuwarden
Fons van der Meulen, namens de Rozekruisers Orde AMORC
Asha Autaur, vanuit het Hindoeïsme
Attie van Houten, vanuit het Soefisme
Jan Bosman, namens Solidair Friesland
George Gelauff, namens het Apostolisch genootschap.

15:30 Workshops, presentaties en ruimte voor ontmoeting (zie www.kleurrijkfryslan.nl).
De volgende workshops worden aangeboden:
Anshin Tenjo Schröder: kennismaken met en oefenen in Zen-boeddhisme
Werkgroep Zusters in islam: Kleding en identiteit in Islam
Workshop Báháí
In gesprek met de Remonstrantse gemeente
In gesprek met het Humanistisch Verbond (Hans ten Houten)

16:30 Uitleiding door Pieter Dronkers, theoloog en als vredeswerker werkzaam bij PAX en onder meer betrokken bij de dialoog in Palestijnse gebieden.