Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Symposium ‘Verbinding’

Kleurrijk Fryslân

Dit evenement is afgelopen

“Wat is jouw/uw bijdrage aan ‘Verbinding’ tussen mensen?”

Met dit symposium geven het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en de stichting AMORC een vervolg aan de activiteiten in het kader van de Iepen Mienskip van de Culturele Hoofdstad (LF2018). Daarmee willen we graag – samen met u – het enthousiasme van 2018 had verder uitwerken.
Wij denken dat dit ook goed aansluit bij het gedachtengoed en de activiteiten van levensbeschouwelijke gemeenschappen en organisaties.

Graag nodigen wij u uit om samen met ons toe te werken naar dit symposium. Daarvoor willen wij met u en zoveel mogelijke levensbeschouwelijke organisaties in Fryslân in gesprek gaan over de vraag: “Hoe zet mijn organisatie of gemeenschap zich in voor ‘Verbinding’?”

Wij nemen in de maanden februari of maart contact met u op om een afspraak te maken om aan de hand van een aantal vragen met u in gesprek te gaan over dit thema. Wij kunnen u de vragen vooraf toezenden.
Voor dit moment verzoeken wij u om de datum van het symposium alvast te noteren en door te geven aan uw gemeenschap of organisatie. Tevens verzoeken wij aan ons door te geven wie wij als contactpersoon namens uw gemeenschap of organisatie kunnen noteren.

In het begin van de zomer krijgt u van ons informatie over:
– De resultaten van onze verkenning
– De definitieve uitnodiging voor het symposium.,

Met vriendelijke groet,
namens het Platform levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en de AMORC – Rozekruisers
Henk Span, – Kleurrijk Fryslân; http://www.kleurrijkfryslan.org
Hessel Rolsma – AMORC – Rozekruisers: https://www.amorc.nl
Correspondentie: info@kleurrijkfryslan.nl