Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Symposium ‘De meeste mensen deugen, toch…?’

Dit evenement is afgelopen

Uitnodiging

De Arme Kant van Fryslân en Kleurrijk Fryslân nodigen u uit voor het Symposium De meeste mensen deugen (toch?)

Het gelijknamige boek van Rutger Bregman stelt ons de vraag naar onze eigen visie op de mens: deugen mensen?
Hoe kun je vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen denken over de ethiek van menselijke waardigheid?
Hoe kun je je samen kritische bezinnen op het handelen vanuit onze eigen geloofs- en levensbeschouwingen?
Hoe geven wij samen blijk van deze visie bij diversiteit en armoede dichtbij?

Wat gaan we doen?

We willen leren aan elkaar, en gaan deze dag op zoek naar gezamenlijke ervaringen en verbanden. In het ochtendprogramma worden we aan de hand genomen door twee inspirerende inleiders. In het middagprogramma gaan we met elkaar in gesprek.
Inleiders: Ds. Liesbet Geijlvoet, voorzitter van Kleurrijk Fryslân en drs. Religiestudies Naima Zoundri van Amargi
Dagvoorzitter: Louis Bakker

Voor wie?

Voor iedereen die geïntereseerd is in mensen en in menselijk gedrag.
Voor hen die een bijdrage wil leveren aan het elkaar beter leren verstaan en begrijpen. Zij die daarmee een positieve bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige wereld. We denken daarbij aan: diaconieën, caritas, Emmaüs, medewerkers kringloopwinkels, voedselbanken.

Wanneer?

Zaterdag 16 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Waar?

De Schakel Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden
Deelname is kosteloos en voor een lunch wordt gezorgd.

Aanmelden is noodzakelijk via info@armekantfryslan.nl 
Voor meer informatie kunt u bellen met 06-37625635