Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Muzikale middag 6 november 2021

Dit evenement is afgelopen

De KMVH-Friesland* nodigt u en jou van harte uit voor een muzikale middag. De muziek wordt gemaakt door mensen met en zonder beperking en is bedoeld voor iedereen. Verder treden vele mensen met en zonder beperking op. Muziek verbindt en dat is ook precies het doel van de KMVH.
Daarom wordt deze middag georganiseerd om mensen met elkaar in contact te brengen. En wie weet, wat daaruit voortkomt! Misschien groeit bij u of jou het idee om daar iets mee te doen in een kerkdienst of in een andere bijeenkomst.
We hebben het afgelopen jaar veel te weinig muziek gehoord en veel te weinig muziek gemaakt. Iedereen weet dat je van muziek vrolijk wordt. Het wordt tijd om de schade in te halen.

Wij vragen u/jou daarom om deze uitnodiging breed te verspreiden in uw gemeente. Mensen die graag muziek maken of graag zingen, kerkenraadsleden, vrijwilligers in de kerk of in de zorg, iedereen is welkom! Opgave is niet nodig.

Zaterdag 6 november 2021 in De Arke, Flevo 161,9204 JV Drachten
Aanvang: 14.00 uur
Sluiting: 16.30 uur

Namens de KMVH-Friesland,
Piet Hulshof, secretaris

*De letters staan voor Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap. De KMVH wil verbindingen leggen tussen kerken en mensen met een beperking. En dat doet de KMVH in de overtuiging dat zij over en weer veel voor elkaar kunnen betekenen. Kerken hebben veel te bieden en dat geldt ook voor mensen met beperkingen. Ook zij zijn mensen met gaven, waar kerken van mogen leren.

muziekaleavond