Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Geloof en Homoseksualiteit Friesland

Geloof en Homoseksualiteit Friesland

Dit evenement is afgelopen

Op woensdag 27 december viert de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland de jaarlijkse Kerstontmoeting in Easterlittens. Om 17.00 uur zingen de koren van Sebastiaan Schippers voor en met de aanwezigen in de Margrytkerk, vanaf circa 18.15 uur is er een gezamenlijk diner in Herbergh Het Wapen van Friesland, naast de kerk. De inloop is vanaf 16.30 uur, met koffie en thee.

Aanmelden voor het diner graag via de mail: ulbe_ds@outlook.com

De eigen bijdrage is 25 euro p.p. en kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL36 INGB 0007550337 t.n.v. Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit te Stiens.

https://www.werkgroepgh.nl/index.php