Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Diaconale werkavond over Geloof, Duurzaamheid en toekomst

Franciscus

Dit evenement is afgelopen

Samen voor de aarde én medemens

Maandag 28 oktober organiseert de Commissie Diaconie Zuidwest in samenwerking met Solidair Friesland in Sint-Nicolaasga de 26ste Diaconale Werkavond. Tijdens de vorige Diaconale Werkavond borrelden veel ideeën op rond duurzaamheid en rechtvaardigheid. Deze werkavond zet in op praktische ideeën en acties om dicht bij huis, in de parochie en (dorps)gemeenschap in actie te komen.

Marjolein Tiemens (Groen Geloven) maakt met behulp van een pub quiz duidelijk hoe onze ecologische voetafdruk er uitziet en reikt ideeën aan om deze te verkleinen. Ook de parochie kan stappen zetten, bijvoorbeeld door een Groene Kerk te worden.

Lucie Gelderblom (Netwerk Duurzame Dorpen) laat zien dat er in de regio al diverse initiatieven zijn op het gebied van onder andere energie, voedsel en afval waarbij aangesloten kan worden.

De bedoeling is dat u naar huis gaat met concrete handvatten om samen met anderen duurzame stappen te zetten. Want één ding staat vast: het is urgent!

Van harte welkom op deze Diaconale Werkavond!

Aanvang (let op aanvangstijd!): 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur)
Zalencentrum St. Nyk, Van Hardenbroekstraat 3, Sint Nicolaasga

Aanmelding (verplicht): Cor Romkes, T: 0513 432213, E: c.romkes@kpnplanet.nl