Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dag van de duurzaamheid

Dag van de duurzaamheid

Dinsdag 10 oktober, op de nationale Dag van de Duurzaamheid, gaat lector Matthias Olthaar (hogeschool NHL Stenden) in gesprek met de deelnemers aan het Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert en met belangstellenden.

Als voorbereiding op dit gesprek bent u uitgenodigd om deze drie vragen te beantwoorden:

  1. Hoe willen we dat Leeuwarden-Ljouwert, Fryslân, Nederland en de wereld er in 2050 uitzien?
  2. Zijn we op de goede weg om daar te komen?
  3. Zo niet, wat is er (nog meer) nodig om daar te komen? En wat kunnen we daar in Leeuwarden als kerken, als stad en als individuen aan bijdragen?

Uw antwoorden mag u voor 8 oktober mailen naar: matthias.olthaar@nhlstenden.com.

De toegang is gratis; er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de stichting ‘Genoeg om te leven’.