Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Conferentie over Kinderen en Armoede

Dit evenement is afgelopen

Conferentie over Kinderen en Armoede van de Arme Kant van Fryslân en de IDO’s (Interkerkelijke Diaconale Overleg) van de Waadhoeke en Harlingen. Meer informatie in de juli editie van Digitale Zeven Dagen.