Afscheidscadeau voor Jan: Vredesfonds

Ter gelegenheid van het afscheid van Jan Bosman richt het bestuur van Solidair Friesland op zijn verzoek een Vredesfonds op. Vrede is als een mosterdzaadje, zo schrijft het bestuur in een toelichting. Het begint klein, maar groeit uiteindelijk uit tot iets groots.

Vrede is een heilzame toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van stoornis, twist of strijd. Het begrip vrede wordt vaak in één adem genoemd met het tegendeel: oorlog. Het Nederlandse woord vrede betekende rond het jaar 1200 een wettelijke bescherming tegen wapengeweld, waaruit die tegenstelling nog eens blijkt

Met een vredesverdrag wordt de overgang van oorlog (wapenstilstand) naar vrede gemarkeerd, met een oorlogsverklaring het omgekeerde. Vredesverdragen die in een bepaalde plaats getekend worden, krijgen soms als naam Vrede van … (bijvoorbeeld Versailles). Sinds 1901 wordt jaarlijks de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

Olijfboom

In Lourdes staat olijfboom met daaromheen een molensteen. Deze molensteen is het symbool van onderdrukking, van marteling, van kwetsen, van niet in vrijheid mogen leven. De molensteen is gebarsten, als teken dat het mogelijk is om je van deze last te bevrijden.

Maar een barst is niet voldoende. Het is slechts een begin. De intentie moet zijn om de molensteen volledig te verwijderen. Als dat gebeurt, dan is er overal op de wereld vrede. Een fase waar mensen in vrijheid met elkaar mogen leven.

Dat begint dus met het aanbrengen van een wig, een scheur. Mensen zetten zich in – voor vrede, voor vrijheid, voor de ander. Het is een proces dan langzaam gaat, een proces dat moet groeien. Een proces om anderen te enthousiasmeren te bouwen aan die vrede. Een proces om zichtbaar te maken dat je wilt werken aan die vrede, hoe klein dan ook. Vrede is als een mosterdzaadje. Het begint klein, maar groeit uiteindelijk uit tot iets groots.

Vredesactiviteiten

Bij het afscheid van Jan Bosman willen we op zijn verzoek een impuls aan de vrede geven door de oprichting van een Vredesfonds. Een fonds dat jaarlijks gevoed wordt met donaties. Een fonds dat activiteiten die vrede brengen financieel ondersteunt of dat zelf het initiatief neemt tot vredesactiviteiten.

Gedacht kan worden aan het plaatsen van vredesvlammen in steden of het organiseren van vredesmarsen op provinciaal, stads- of dorpsniveau. Met als doel om mensen meer bij het vredesproces te betrekken. Of heel simpel, aan het steunen van de Vredesweek door thuis bij het raam een kaars aan te steken, de klokken te luiden, de vredesvlag uit te hangen.

Het zijn slechts kleine stappen, die uiteindelijk moeten groeien naar die grote stap, de stap van vrede. Wij hebben uw hulp, in de vorm van een donatie, nodig om met het Vredesfonds te beginnen. Mogen wij een beroep op u doen om het Vredesfonds een goede start te geven?